LEDER, TORSDAG 7. NOVEMBER

Brutale kuttforslag

HAR ADVART: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har i lang tid advart om dårlig fylkesøkonomi. Tirsdag la han fram en lang liste med kuttforslag for å spare penger.   Foto: Bjørn Brunvoll

Men også når det skal spares og kuttes handler det om politikk.

Leder

Møre og Romsdal fylke må spare 240 millioner kroner de neste fire åra. Tirsdag la fylkesrådmann Ottar Guttelvik fram sine kuttforslag for å spare en så enorm sum. Lista var brutal lesning.

Verst rammes skole, kollektivtrafikk, vedlikehold av veger og helsetilbud i distriktene. Videregående skoler over hele fylket skal legge ned linjer og redusere tilbud. Ferjetilbudet skal bli dårligere og sjokkerende mye dyrere. Men sjokk er kanskje ikke riktig ordvalg. For fylkesrådmannen har lang tid i forvegen varslet at fylkeskommunen måtte inn i en omfattende kuttrunde.

Da fylkespolitikerne på tampen av fjoråret vedtok sitt endelig ja til fastlandsforbindelsen for Nordøyane, visste alle at det var en prioritering som ville ramme andre deler av fylkes virksomhet. Kostnaden for Nordøyvegen var da ifølge fylkesrådmannens beregninger 6,27 milliarder kroner.

Men den økonomiske utviklinga i Møre og Romsdal fylke var dårlig også før Nordøyvegen. I altfor mange år har viljen til å bruke penger man ikke har vært stor. I løpet av seks år er lånegjelda i fylket doblet fra 3,5 til 7 milliarder kroner. Som alle andre må også fylkeskommunen bruke sunt vett i forvaltningen av egen økonomi. Det betyr også at en må spare inn igjen hvis forbruket har vært for stort.

Forbruket i vårt fylke har er langt over framtidig bæreevne også hvis vi holder Nordøyvegen utenfor. Nå kan fylket styre rett inn på Robek-lista. Allerede i mai i år advarte fylkesrådmann Guttelvik politikerne om at fylkeskommunen kunne blir underlagt statlig økonomistyring. Det vil være en alvorlig sak for fylket og skade både omdømme og muligheter i lang tid framover.

Vedtaket om å bygge Nordøyvegen handlet om politikk og allerede avlagte løfter. Slik det ofte er ved store offentlige prosjekt, enten det er veg eller bygninger. Men også når det skal spares og kuttes handler det om politikk. Hva ønsker våre fylkespolitikere å kutte og hva skal reddes? Vi håper at det for en gangs skyld ikke blir de svakeste som igjen skal rammes hardest når budsjettet skal vedtas.