LEDER, LØRDAG 21. SEPTEMBER

Gifter vi omgir oss med i hverdagen

Urovekkende: Forskere undersøkte 1.400 kjemikalier i 34 produkter, alt fra yoghurtbegre til badesvamper for barn. 75 prosent inneholdt noe farlig. Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Svakt regelverk synes å være et hinder.

Leder

En norsk-tysk studie viser at det er farlige og giftige stoffer i tre av fire plastprodukter, skriver VG. Avisa viser til at i halvannet år prøvde forskere å identifisere 1.400 kjemikalier i 34 produkter, alt fra yoghurtbegre til badesvamper for barn. 75 prosent inneholdt noe farlig.

Alle produktene var kjøpt i Tyskland. Plasten ble løst opp, og 1.400 kjemikalier stadfestet, men selv om forskerne holdt på i halvannet år, klarte de bare å identifisere 20 prosent av kjemikaliene i cocktailen. – Det er et problem, ikke bare for oss forbrukere, men også for produsentene, sier Martin Wagner, spesialist ved NTNU på plastprodukter og helseeffektene av dem.

Tidligere i september kunne Aftenposten fortelle at Forbrukerrådet hadde gjort urovekkende funn i papp- og papiremballasjer i produkter på det norske markedet. Kjemiske stoffer i pappemballasje med fargerike trykk kan potensielt smitte til mat eller drikke. Noen av stoffene kan være helseskadelige.Stoffene er strengt regulert i plastemballasje, men tilsvarende regelverk mangler for papp og papir.

Det er urovekkende funn de to avisene omtaler. Ikke nødvendigvis fordi man blir sjuk av det. Men fordi det fortsatt i 2019 er slik at vi ikke kan være trygg på at produkter vi bruker i hverdagen er fri for giftige stoffer.

Hver dag omgir vi oss med tusenvis av forskjellige kjemikalier i ulike produkter. Svakt regelverk synes å være et hinder for å stanse at det brukes giftige eller skadelige stoffene i hverdagsprodukter. Mangel på kunnskap kan være en annen forklaring.

Urovekkende er det uansett, med tanke på folkehelse og beskyttelse av forbrukere. Vi er overbevist om at produsentene helt sikkert også ønsker at deres varer skal være giftfri. Som forbrukere har vi også markedsmakt til å fjerne mer gift fra dagligvarer. Les bruksanvisninger og hva produktene du kjøper inneholder. Det er ikke holdbart at emballasje for mat inneholder giftstoffer.