LEDER MANDAG 9. SEPTEMBER

Et historisk valg

Klart for valg: Valglokalene for Nye Molde kommune åpnet søndag. I Molde rådhus var Ingeborg Andersen og Leif Sverre Hoel blant funksjonærene. 

Gjennom åpne politiske diskusjoner kan politikerne bygge videre på relasjonen med sine velgere.

Leder

Etter flere intense uker med valgkamp er valgdagen kommet. Mandag kveld stenger stemmelokalene, og i løpet av de nærmeste dagene vil det endelig valgresultat bli klart. Det er stor spenning knyttet til både kommunevalget og fylkestingsvalget i vårt distrikt. Politikerne har gjort sitt beste for å få oppmerksomhet rundt de sakene de brenner for. Gjennom travle uker har det blitt arrangert debatter og torgmøter. Dette er et engasjement som må verdsettes.

Den beste måten å gjøre det på er gjennom å bruke stemmeretten. Valgkamp er et stort politisk verksted. Ved å stemme tar man aktivt del i dette verkstedet. Valgkampen er en arena hvor politikerne møter velgerne ansikt til ansikt. Et sted hvor partiene kan plukke signal, diskutere løsninger og se framover. Noen representanter stiller til valg for første gang, andre kan se tilbake på flere tiårs innsats for lokaldemokratiet. Du kan være med på å påvirke hvem som får tillit gjennom å bruke stemmeseddelen aktivt.

I hverdagen kan alle være flinkere til å verdsette den innsatsen som legges ned av politikerne. Jobben de gjør er verdifull for samfunnet. Samtidig er samspillet mellom velgere og politikere viktig, også mellom valgene. Gjennom åpne politiske diskusjoner kan man bygge videre på den relasjonen.

For innbyggerne i Molde, Midsund, Nesset, Fræna, Eide og Sandøy er det et historisk valg. De skal for første gang gi sin stemme i en ny, større kommune. Målet må være at valgdeltakelsen og engasjementet bør være minst like stort som tidligere. Foreløpige tall viser at antall forhåndsstemmer er høgt. Det er et positivt signal om at valgkampen har engasjert. Sjøl om kommunene blir større er man avhengig av det lokale engasjementet. I Molde og Hustadvika kommune har partiene vært flinke til å løfte dette i valgkampen.

Samtidig som det er lokalvalg er det også kirkevalg. Her har det vært økende valgdeltakelse og mer debatt ved de siste valgene. Det er en styrke både for kirka og samfunnet. Vår oppfordring er derfor klar: Bruk stemmeretten.