LEDER FREDAG 6. SEPTEMBER:

Stort paradoks for fylkeskommunen

Må lete på nytt: Leder i kultur- og folkehelseutvalget, Marit Nerås Krogsæter (Sp), fortsetter arbeidet med å finne andidater til likestillingsprisen 2019.   Foto: Privat

Møre og Romsdal fylke har liten grunn til å lene seg tilbake og si at likestillingsprisen ikke er relevant i 2019.

Leder

For andre gang i løpet av fire år er det ikke foreslått en eneste kandidat til fylkets likestillingspris. Leder i kultur- og folkehelseutvalget, Marit Nerås Krogsæter (Sp), beskriver det som et paradoks. Hun har sjølsagt helt rett. Det etterlatte inntrykk kan fort bli at det ikke er noen i Møre og Romsdal som mener at likestillingsprisen er viktig. Det kan ikke bli stående i et fylke som fortsatt oppleves som kjønnsdelt på mange områder. Møre og Romsdal fylke har liten grunn til å lene seg tilbake og si at denne prisen ikke er relevant i 2019.

Det er derfor oppsiktsvekkende at administrasjonen innstilte på at man ikke skal dele ut prisen. Heldigvis fikk utvalgslederen medhold i at man skal gå en ny runde for å finne kandidater. Vi vil oppfordre lag, foreninger og enkeltpersoner til å tenke gjennom om de kan ha kandidater som fortjener en nominasjon til prisen. Likestillingsarbeidet favner bredt i 2019. Det kan handle om inkludering, involvering, aksept eller nettverksbygging. Fra næringslivet, kirka, kulturlivet eller samfunnsdebatten. Prisen kan også gå til enkeltstemmer som har markert seg.


Antall kandidater til likestillingsprisen: null

For andre gang er det ikke foreslått en eneste kandidat til fylkets likestillingspris. Nå vil kultur- og folkehelseutvalet ha navn på bordet. Eller en ny pris.


Samtidig varsler Krogsæter en gjennomgang av hvordan prisen treffer sitt publikum. Det vil være nyttig. Likestillingskampen har utviklet seg, og det er viktig at prisen og statuttene følger denne utviklinga. Markeringene rundt kvinnedagen har fått sterkere kraft i Møre og Romsdal de siste åra. En årsak til dette er yngre stemmer som har utfordret. Disse stemmene bør løftes fram, og de bør også være i målgruppa for denne prisen. Kultur- og folkehelseprisen bør derfor se spesielt på hvordan prisen kommuniserer med ungdom.

Lista over tidligere vinnere inneholder enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en viktig innsats. Likestilling engasjerer fortsatt, og det er fortsatt mange saker å kjempe for i Møre og Romsdal. Gjennom en prisutdeling løfter man dette arbeidet, og gir anerkjennelse til aktører som legger ned en ekstra innsats. En mulig veg videre for utvalget er å legge opp til en idédugnad der man tar med tidligere prisvinnere og ungdom.