LEDER TORSDAG 8. AUGUST

Grunn til optimisme i reiselivet

Fornøyd: Asle Nakken ved Kviltorp Camping er godt fornøyd med sommertrafikken. Tall fra SSB viser økning for Molde-regionen.  

Utviklinga de siste åra viser at det er mulig å tjene penger på bobilturistene, men det krever produktutvikling.

Leder

Campingplassene i Molde-regionen har hatt en svært god sommer så langt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en kraftig vekst for campingplasser og hyttegrender. Også hotellene melder om gode tall i juli. Totalt har det vært en økning på over 5500 overnattinger i Molde-regionen. Dette gir grunn til optimisme i reiselivet. Asle Nakken ved Kviltorp Camping i Molde melder om fult hus, og håper den gode utviklinga fortsetter i august og utover høsten. Campingplassen har de siste årene gjort store investeringer.


Over 4000 flere overnattinger i juni i år enn i fjor

Campingverten trekker fram ett reisemål som viktig for veksten. – Det er en magnet vi kanskje ikke helt forstår dimensjonen av

Juni ble en solid måned for campingplasser og hytteutleiere i området. – Folk trives og vil tilbake igjen, sier Asle Nakken ved Kviltorp Camping.


De siste åra har det vært en kraftig vekst i antall solgte bobiler. I slutten av juni var det over 50 000 norskregistrerte bobiler på vegene. Tall fra campingplasser rundt om i landet viser at mange steder har økning i antall gjestedøgn fra bobiler. Spesielt er veksten stor i Nord-Norge. Det å legge til rette for trygg og god overnatting for disse turistene er et mulig vekstområde. I Molde-regionen er Atlanterhavsvegen og Trollstigen naturlige reisemål for folk som ferierer med bil. Dette har store ringvirkninger for det lokale reiselivet.

De nasjonale tallene viser en fin vekst. Sammenliknet med samme måned i fjor var det 96.000 flere overnattinger i Norge i juli. Veksten er størst blant utenlandske turister. Over tid har det vært debatt om inntjeningsmulighetene knyttet til campinggjester, og spesielt bobiler. Tall fra de siste åra viser at de absolutt er mulig å tjene penger på denne gruppa turister, men det krever produktutvikling og tilrettelegging.

De store reiselivstrendene er godt nytt for lokale turistbedrifter. En spørreundersøkelse fra NHO Reiseliv viser at seks av ti nordmenn planla Norgesferie ved inngangen av sommeren. Sammenliknet med tidligere år er det en rekordhøg andel som oppgir at de har valgt ferie i Norge framfor utlandet. Videreutvikling av gode reiselivsprodukt er viktig. De siste seks åra har antall ansatte i reiselivet vokst med nærmere 18 000 ifølge tall fra Menon Economics.