LEDER LØRDAG 3. AUGUST

Fjellredningsgruppa er til uvurderlig nytte

Innsatsen fra Romsdal Fjellredningsgruppe er avgjørende ved redningsaksjoner.

Redningsaksjon: Medlemmer fra Romsdal Fjellredningsgruppe bisto de offentlige redningsetatene under den vanskelige aksjonen i Trollveggen denne uka.  

Leder

I en krevende redningsaksjon ble to omkomne tsjekkiske fjellklatrere hentet ut fra foten av Trollveggen ved middagstider fredag. De to klatrerne har etter alt å dømme falt mens de var i ferd med å ta seg opp den berømte fjellveggen. Redningsaksjonen var grundig forberedt, men både terrenget og risikoen for steinsprang under Trollveggen gjorde dette til en meget vanskelig oppgave. I tillegg til de offentlige redningsetatene var Romsdal Fjellredningsgruppe en sentral aktør. Denne gruppa av frivillige fjellvante personer var også i denne aksjonen helt avgjørende for å kunne hente mennesker ut fra et fjellterreng.

Det er på sin plass å gi Romsdal Fjellredningsgruppe ros og anerkjennelse for innsatsen gruppa alltid gjør for mennesker som enten har havnet i nød i fjellet eller som har skadd seg eller vært utsatt for fatale hendelser, slik tilfellet var med de to tsjekkiske fjellklatrerne. Fjellredningsgruppa ble stiftet i 1986–1987 av erfarne, lokale fjellklatrere i Romsdal, etter at det flere år tidligere hadde vært en rekke ulykker med fallskjermhoppere og klatrere. Romsdal Fjellredningsgruppe teller 27 erfarne fjellklatrere som er villig og øvd til å stille opp på kort varsel for å bistå den offisielle redningstjenesten i vanskelig fjellterreng.

Når ulykker skjer i fjellet – enten det er vanlige turgåere som har gått seg fast, eller det er basehoppere eller fjellklatrere som er utsatt for uhell eller ulykker – er tilgangen til folk med lokalkunnskap og fjellerfaring helt uvurderlig. Romsdal Fjellredningsgruppe har vært i fremste rekke når det gjelder å skolere medlemmene, og har blant annet utviklet et metodesystem for nå raskest mulig fram til skadde personer eller folk i nød.

Overordnet alt er sikkerhetsvurderingene fjellredningsgruppa foretar. Når alarmen går, vet Hovedredningssentralen at den får bistand fra øvde fjellfolk med erfaring og kunnskap. Samarbeidet mellom redningsskvadronen 330 og fjellredningsgruppa er utviklet gjennom flere tiår, og gjør det enklere å foreta risikovurderinger og planlegge praktisk gjennomføring.

Medlemmene av fjellredningsgruppa snakker ikke med store ord, derfor er det minste vi kan gjøre å rette en stor takk for den oppofrende innsatsen Romsdal Fjellredningsgruppe viser.