LEDER MANDAG 29. JULI

Turistfisket er helt ute av kontroll

«Det eneste som nytter er på stedet-kontroller.»

Fisket ingen har kontroll på: Hver fisketurist kan ta med seg opptil 10 kilo fisk ut av Norge. Kontrollene er få, og ingen vet mengden fisk som fraktes ulovlig ut av landet.   Foto: AGNAR HARNES

Det eneste som nytter er på stedet-kontroller.

Leder

Norge er et fenomenalt ferieland. Langs hele kysten kan hvem som helst fiske, når som helst på året, til alle tider av døgnet og om omtrent hvor som helst. Denne muligheten har turistene oppdaget. Langs hele kysten er det en rekke anlegg beregnet for fisketurister, med båtutleie, rorbuer, fileteringsanlegg og frysemuligheter. Fisketurismen har blitt svært attraktiv. Det snakkes om at så mange som en million fisketurister kommer til Norge for å oppleve det som for mange er en helt enestående opplevelse, også langs kysten av Møre og Romsdal.

Men fisketurismen har ei bakside. Det viser seg at turistfisket mange steder foregår fullstendig ukontrollert. I Nord-Norge har turistfisket fått yrkesfiskerne til å slå alarm. Til NRK Troms har yrkesfiskere fortalt om sjokkerende fiskeetikk: Turister på fiske drar på land store, flotte fisker, men skjærer ut kun den fineste fileten – ryggstykket som kalles loins, resten av fisken kastes. Forklaringen er at regelverket gir hver turistfisker anledning til å ta med ut av landet maksimum 10 kilo fisk. De mest kyniske fisketuristene praktiserer dette ved å kun ta uyt de eksklusive delene av fisken. Resten av fisken ligger slengt på kaia eller i fjøra. «Det blir som om vi dro til Østlandet, skjøt en elg og skar ut tunga, og heiv resten av elgen», har yrkesfisker Steinar Furøy i Vest-Finnmark uttalt til NRK.

Regjeringen har laget et regelverk som sier at turistfiskere som bor på registrerte turistfiskeanlegg kan ta med opptil 20 kilo fisk hver ut av landet. Det er opp til fiskeanleggene å sjekke at kvantumsbegrensningen blir overholdt, og at fangstdagbok føres. Problemet er at det kun gjennomføres stikkprøver på grenseovergangen der utenlandske fisketurister passerer. På de fleste grensene på Østlandet er stikkprøver sjelden kost.

Måten fisketurismen tar seg til rette på , er respektløs overfor fiskebestandene som naturressurs. Dette er ikke en bærekraftig høsting av havets ressurser, og ingen kan i dag si hvor mye fisk som tas langs norskekysten. Lederen i Andøy fiskerlag mener turistfisket utgjør 50 ganger mer enn yrkesfisket langs kysten. Det er regjeringens ansvar å følge opp regelverket. Slik ordningen er i dag, er den naiv. Vi er enig med yrkesfiskerne som mener det eneste som nytter, er på stedet-kontroller. Regjeringen må også sette bøtesatser som svir for den som misbruker en allerede altfor raus beskatning av fiskeressursene på kysten.