LEDER LØRDAG 27. JULI

Gondolbanen blir valgkampsak

«Bør ikke det nye kommunestyret ta avgjørelsen om ja eller nei til gondolplanene?»

Til topps: Det er flere måter å ta seg til topps i fjellet Nesaksla på Åndalsnes. En gondolbane representerer enda en måte å nå toppen på, men planene skaper debatt.   Foto: ERIK BIRKELAND

Bør ikke det nye kommunestyret ta avgjørelsen om ja eller nei til gondolplanene?

Leder

Fire dager før kommunevalget skal det sittende kommunestyret i Rauma behandle reguleringsplanen som omfatter områdene der det planlegges en gondolbane fra sentrum av Åndalsnes opp til toppen av fjellet Nesaksla. Reguleringsplanen berører også områder der den populære fjellruta Romsdalseggen går. Meningene om hvordan Rauma skal forvalte naturområdene og utvikle reiselivsnæringa, er delte. Planene for gondolbanen, som selskapet Romsdalsgondolen AS står bak, blir blant de mest konkrete sakene i den lokale valgkampen.

Romsdals Budstikke har tidligere understreket hvor viktig det er at Rauma tar en grundig vurdering av hvilken retning man ønsker at reiselivssatsingen og den unike naturen skal gå. Det må være stor takhøyde i denne debatten, for den gjenspeiler det sterke engasjementet mange har både når det gjelder bærekraftig turisme og når det kommer til prosjekt som kan øke verdiskapingen i Rauma og dermed skape flere arbeidsplasser.

Selskapet som planlegger å bygge gondolbanen, er et heleid datterselskap av utviklingsselskapet Romsdalen AS, der både lokale og nasjonale reiselivsaktører er blant investorene. Reguleringsplanen for området som berøres av gondolbane-planene er laget, og er nå ute på høring. I løpet av de nærmeste ukene kan alle som har synspunkt på planen, for eller mot, komme med uttalelser. Denne uka sendte Norsk Tindesenter AS ut pressemelding der de gjør det klart at de ikke er en pådriver for gondolprosjektet. Dette er en viktig avklaring av rollene, for Norsk Tindesenter har ansvar for fjellstien Romsdalseggen, og er opptatt av at gondolplanene ikke må være til hinder for opplevelsene turen over eggen gir. Norsk Tindesenter vil ha Romsdalseggen som Nasjonal turiststi. Tindesenteret vil imidlertid dra fordeler av en gondolbane, ettersom gondolen vil trekke flere besøkende til sentrum av Åndalsnes, og dermed gi økt besøk som Tindesenteret er avhengig av. Når alle høringssvarene har kommet til kommunen, vil vi få oversikt over plusser og minuser ved gondolprosjektet. Spørsmålet er: Bør ikke det nye kommunestyret som velges,ta avgjørelsen om å si ja eller nei til reguleringsplanen.