LEDER TORSDAG 11. JULI

«Livsfarlig å fjerne strekningsmåling»

Bør snu: Samferdselsminister Jon Georg Dale vil redusere bruken av automatisk trafikkontroll over lengre strekninger.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Strekningsmåling er et trafikksikkerhetstiltak som fungerer.

Leder

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har startet en gjennomgang av fotobokser på norske veger for å redusere bruken. Samferdselsministeren ba nylig Statens vegvesen og politiet om å gjennomgå fotoboksene på norske veger med mål om at det skal bli færre, forteller radiostasjonen P4.

Jon Georg Dale vil minke bruken av fotobokser som måler gjennomsnittsfart, og at de i framtida bare skal bli installert ved behov. Det er stikk i strid med hva eksperter på trafikksikkerhet anbefaler, men samferdselsministeren sier at han har prinsipielle betenkeligheter. – Det er et element av overvåking i dette, sier Dale til bladet Motor.


Effektiv fartsmåling avslørte mange bilistar i Møre og Romsdal i fjor:

26 bilførarar mista førarkortet i fotoboksar

Snittmålinga i Eiksundtunnelen kom i gang igjen i fjor. Det merka mange bilistar som køyrde ulovleg fort.


Ved strekningsmåling blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser. Avstanden mellom de to fotoboksene deles på tida du bruker på å kjøre fra den ene til den andre. Kjører du for fort blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme kjøretøy det er tatt bilde av i begge fotoboksene. Deretter sendes saka over til politiet.

Arbeid for trafikksikkerhet er en norsk suksesshistorie. Knapt noe land i verden kan vise til bedre resultat i forebygging av alvorlige trafikkulykker. I arbeidet for den såkalte «nullvisjonen» har antallet dødsulykker blitt kraftig redusert.

Strekningsmåling er et trafikksikkerhetstiltak som fungerer. Det reduserer antall ulykker med alvorlige skader og dødsfall betydelig, og reduserer farten også etter at strekninga er passert.

Etter vår mening er det bra at man er kritisk og prinsipiell i spørsmål om overvåking, men i dette tilfelle virker argumentasjonen lite troverdig. Som om det skulle være en privatsak å få lov til å kjøre for fort.


Trygg Trafikk frykter fjerning av fotobokser: – Flere kan dø i trafikken

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker å redusere bruken av fotobokser på norske veier. Trygg Trafikk frykter konsekvensene.


Det er helt sikkert mange viktige områder hvor innsatsen mot overvåking heller bør settes inn. Strekningsmåling redder liv, og fagfolkene er klar i sin anbefaling. Da bør ikke regjeringa gå inn på en farligere veg.