LEDER TIRSDAG 25. JUNI

Sjåfører må senke farten i sommer!

FOR FORT: Flere fartskontroller de siste dagene har vist altfor mye hard kjøring. Det er livsfarlig i sommertrafikken.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sommermånedene ofte betyr mindre oppmerksomme sjåfører.

Leder

Etter flere år med stadig synkende tapstall i trafikken, ligger 2019 nå an til å bli et verre år på vegene enn de seinere åra. – Dette er bekymringsfullt, uttrykker Trygg Trafikk-sjef Jan Johansen i en pressemelding.

I starten av juni hadde 42 mennesker omkommet i trafikken. Ni flere enn i samme tidsperiode i fjor. I årets maimåned omkom 12 personer på norske veger. Det er tre flere enn samme måned i 2018.

Sommeren er fortsatt en farlig tid i trafikken. Med tørre og gode veger er det fristende å øke farten litt. Farten er farlig. Antallet som dør eller blir hardt skadd øker i sommermånedene. De fem siste åra har 46 personer omkommet og 229 blitt hardt skadd i gjennomsnitt hver sommer.

Sjøl om det er langt fram til målet om null drepte i trafikken, har vi gjennom mange år sett at antall dødsfall har gått ned. Sett i forhold til veksten i trafikken er det norske trafikksikkerhetsarbeidet i særklasse i verden.

Men hver enkelt ulykke er en stor tragedie for dem som rammes. Da er det viktig å være bevisst at sommermånedene ofte betyr mindre oppmerksomme sjåfører. Kombinasjonen høg fart og dårlig konsentrasjon er altfor ofte årsaka.

Uoppmerksomhet bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken. Det har også dessverre vist seg at det er flere som kjører ruspåvirket om sommeren.

Flere fartskontroller de siste dagene har vist at altfor mange kjører for fort i vårt område. Det er alarmerende. Med økt fart øker også antallet ulykker. Og økt fart gir mer alvorlig utfall når ulykka skjer.

Vår oppfordring er klar: Senk farten og vær oppmerksomme sjåfører i sommertrafikken!