LEDER TIRSDAG 4. JUNI

Filminnspillinger kan bli verdifulle

«Reklameverdien som Nordvestlandet får kan føre til økt samarbeid.»

KLAR TIL OPPTAK: I løpet av de neste dagene skal det være filminnspillinger på Atlanterhavsvegen. I går kom produksjonsutstyr til Årø.  Foto: Bjørn Brunvoll

Reklameverdien som Nordvestlandet får kan føre til økt samarbeid

Leder

Fjell, fjord og veger i Romsdal har vært åsted for en rekke store film- og reklameproduksjoner det siste året. I går landet et fly med innspillingsutstyr er på Årø. I løpet av de neste dagene kan Atlanterhavsvegen være åsted for innspilling av den neste James Bond-filmen.

I så fall kan vær region bli representert i to store internasjonale kinofilmer neste år. Ekspertene mener at dette kan bli svært verdifullt for næringslivet generelt og reiselivet spesielt.

Allerede kan man se effekten av at lokale veger de siste åra har blitt brukt i tv- og reklamesammenheng. Atlanterhavsvegen og Trollstigen har blitt forsterket som attraksjoner.

I tillegg ser man at man gjennom disse produksjonene har ført til et kompetanseløft, også lokalt. Reklameposisjonen kan bli forsterket av filminnspillingene som pågår. I denne sammenheng er det lite relevant å diskutere om en lokasjon befinner seg i Nordmøre, Romsdal eller Sunnmøre.

Turistene bryr seg ikke om fogderigrenser før vi eventuelt gjør dem oppmerksomme på det. Reklameverdien som Nordvestlandet nå får kan føre til økt samarbeid og et felles løft vi regionen.

Bak innspillingene som nå skjer ligger det både nettverksarbeid og politikk. Den såkalte insentivordningen gir tilskudd til filmer som vil legge innspillinger til Norge.

Norsk filminstitutt meldte i januar at James Bond-produksjonen får 47 millioner kroner i tilskudd. Denne, og andre tildelinger, har skapt en diskusjon om ordningen. Kritikerne mener at ordningen i større grad bør gå til norske produksjoner. Dette er et argument som vi i utgangspunktet er enige i.

En ulempe ved tidligere diskusjoner er at man har hatt få konkrete saker å se på. Innspillingene av James Bond og Black Widow kan bli nyttige tester på hva slags effekt produksjonsstedene kan få av slike innspillinger.

Det er lett å bli blendet av store stjerner og internasjonale merkenavn. Det er mye hemmelighetskremmeri rundt slike prosjekt. Det er viktig at ikke offentlige etater lar seg blende. Sjøl om innspillinger kan gi penger skal regler følges.

Dette gjelder for innspillinger i utmark og på regulerte veger. For å sikre dette er det viktig at regler for åpenhet og journalføring følges.