LEDER MANDAG 20. MAI

Kvalitetsstempel for reiselivsnæringa

DRØMMEN OM TOPPTUREN: Den ultimate naturopplevelsen for mange er en topptur. Norsk fjellfagskole skal utdanne folk til å bli fjellførere, både i Norge og internasjonalt.  Foto: Espen Digernes

Å få ny spesialutdanning lagt hit, er en flott tilvekst til et aktivt friluftsmiljø.

Leder

Norsk fjellfagskole legges til Åndalsnes. Avgjørelsen om å legge sertifiseringen av fjellgaider til Åndalsnes ble tatt av styret i Norske Tindeveglegere (Nordtind) sist uke. Fjellfagskolen skal etter planen starte høsten 2020, og utdanne 20 nye skigaider, 12–14 nye tindevegledere og åtte nye bre- og fjellførere hvert år framover. Å få en ny spesialutdanning lagt til vært område, er en flott tilvekst til et allerede aktivt friluftsmiljø.

Styret i Nortind har tatt en klok avgjørelse. Når Norsk fjellfagskole legges til Åndalsnes, bygger det på en forventning om miljøet som eksisterer ved Norsk Tindesenter og det aktive fjellmiljøet i Romsdal, vil være gode støttespillere til fagutdanningen. Norsk Tindesenter, som ble åpnet for tre år siden, skal være det fremste norske kompetansesenteret for bratt og bærekraftig friluftsliv. Tidligere har sertifiseringen av tindevegledere vært uten offentlig finansiering. Nå har både Møre og Romsdal fylkeskommune og Rauma kommunes kraftfond vært med å gi støtte til etableringen. For mange unge og voksne åpner muligheten seg for å ta en utdanning som gjør dem kvalifisert til å ta betalte oppdrag som fjellførere, både i Norge og ellers i verden.


 

Reiseliv er utpekt som en av de nye, store vekstnæringene som trekker folk til områdene våre, øker verdiskapingen og skaper flere arbeidsplasser. Næringa blir stadig mer profesjonell, og bygger på kompetanse. Reiselivskommunen Rauma har eksempelvis vedtatt en masterplan som sikter mot at reiselivet skal gi 200 arbeidsplasser innen seks år. Styreleder Trude Gjeldvik i Norsk Tindesenter har sagt at de som kommer til Romsdal, er kvalitetsturister. De som kommer til Romsdal vil ikke bare se flotte fjell, men ha aktive naturopplevelser.

Når tusenvis av mennesker kommer for å ferdes i naturen, kreves det dyktige folk til å legge opp turer ut fra kunnskap om terreng og fjell, sikring og trygg ferdsel til alle årstider. For å holde masseturismen bærekraftig må etikken og skånsomheten mot naturen holdes høyt. Her kommer den nye fjellfagskolen inn som den helt sentral aktør ved å utdanne gaider og tindevegledere. Det blir spennende å følge utviklinga av Norsk fjellfagskole. Vi håper den både tilfører kompetanse og skaper aktivitet.


Tindesenteret kan bli besøkssenter for nasjonalpark

Møre og Romsdal har to nasjonalparker innafor grensene sine, men mangler et besøkssenter. Nå arbeider Norsk Tindesenter på Åndalsnes for å bli valgt som besøkssenter for nasjonalparker.