LEDER TORSDAG 2. MAI

Ryddeaksjon med godt resultat

STRANDRYDDING: Mange skoleelever har deltatt i strandrydding de siste åra. Her fra Midsund i fjor.   Foto: MIDSUND SKULE

Strandrydding er en konkret innsats hvor vi alle kan delta.

Leder

I januar 2017 strandet en seks meter lang gåsenebbhval på Sotra utenfor Bergen. Kvalen var utsultet. Mage og tarm var tilstoppet av over 30 plastposer og annen plast.

Funnet av «plastkvalen» utløste et enormt engasjement både i Norge og resten av verden. Seinere har vi sett en rekke tilsvarende tragiske funn av store og små dyr, som har blitt rammet av plastforurensingen i havet.

Plastforsøpling er et økende problem både nasjonalt og internasjonalt. Sjøl om det er omstridt hvor mye plast som havner i havet, er det ingen problem å se forsøplingen av hav og strender.

Strandrydding er ikke et nytt fenomen, aksjoner som «Hold Norge rent» har holdt på siden 1970-tallet. Men funnet av kvalen på Sotra og tilsvarende episoder har økt engasjementet enormt Da tv-legenden David Attenborough tok opp plastproblemet i sin berømte serie «Den blå planeten» skal det ifølge BBC har ført til en halvering av plastforbruket hos seerne.

Rydding av strender ble en spontan reaksjon i Norge etter funnet av plastkvalen. Langs hele kysten strømmet nesten 50.000 frivillige til strendene for å rydde bort plast og annen søppel. Engasjementet har holdt seg godt, og fortsatt er både privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og kommuner med i ryddeaksjonen.

Strandryddeuka 2019 er i inneværende uke og bare til nå er over 1000 ryddeaksjoner gjennomført. Det er imponerende! Strandrydding er en konkret innsats hvor vi alle kan delta. Innsatsen gir også svært synlige resultat.

For mange vil det kanskje også være enklere å delta i en aksjon hvor verken meninger om politikk eller klimaspørsmålet har betydning. Det er vanskelig å finne argumenter mot å rydde strender og hav for plast.