LEDER TORSDAG 21. MARS

Kulturbygging kan raskt spore av

Startet i 2017: Ordførerne fra Nesset, Molde og varaordfører i Midsund frontet i november 2017 oppstarten av arbeidet med nytt kommunevåpen.  

Skal kulturbyggingsgruppas arbeid ha noen verdi må politikerne bidra med en saklig og ryddig debatt.

Leder

Tirsdag kveld behandlet Molde formannskap spørsmålet om nytt kommunevåpen for den nye storkommunen. I forkant hadde både Nesset formannskap og Midsund formannskap fulgt fellesnemndas anbefaling, og støttet «Storslått og energisk» som nytt kommunevåpen. Møtet i Molde ble innledet med at Gerd Marit Langøy fra (H) fremmet forslag om at Moldes gamle kommunevåpen «Kval og sild» skal brukes. Etter en debatt ble Langøy sitt forslag vedtatt med 13 mot en stemme.

Arbeidet med nytt kommunevåpen startet i 2017. Prosjektet har blitt drevet fram av den såkalte kulturbyggingsgruppa. Denne gruppa har fått i oppdrag å jobbe for å skape en felles identitet for de tre kommunene Midsund, Molde og Nesset. Da arbeidet ble startet sa gruppas leder, Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen, at målet var å få på plass et nytt kommunevåpen til inngangen av 2020. Opprinnelig plan var at vedtak skulle tas seinest høsten 2018. Slik ble det altså ikke. Kulturgruppas leder er tydelig skuffet over hvordan Molde har opptrådt i deler av denne saka.

Spørsmålet om kommunevåpen engasjerer og vekker følelser. Vi mener at det er viktig at de kommuniserte spillereglene for den nye storkommunen følges. Vedtaket i Molde formannskap er slik sett greit. Politikerne i Molde har, i likhet med kollegene i Nesset og Midsund, sjølsagt anledning til å stemme for det alternativet de ønsker. Debatten i formannskapet tirsdag kveld var likevel uheldig for prosjektet Nye Molde kommune. I iveren etter å få «Kval og sild» vedtatt omtalte flere av Moldes politikere fellesnemndas forslag på en måte som er lite forsonende.

Molde kommune er den sterke parten i kommunesammenslåingen. Det er av stor betydning hvordan man omtaler andres arbeid. Borgerlistas Terje Tovan advarte i formannskapsmøtet mot å latterliggjøre andre forslag som er framkommet. Tovan skal ha ros for at han tydelig adresserte dette til Moldes politikere. Det var en nødvendig påminnelse før den videre prosessen. Skal kulturbyggingsgruppas arbeid ha noen verdi må politikerne bidra med en saklig og ryddig debatt.