Pasientene viktigere enn pengene

PASIENTENE ER TAPEREN: Når kommunen ikke klarer å ha klart et oppfølgingsopplegg for pasienter som skrives ut fra sjukehus, er det pasientene det går ut over.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Hvordan klarer kommunene å rigge til et tilbud til rus- og psykiatripasienter?

Leder

For ti år siden sa Stortinget ja til at sjukehusa og kommunene skal samarbeide tettere for å gi pasientene bedre helsehjelp. Daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) lanserte begrepet samhandlingsreformen. Poenget var at pasienter skal få god etterbehandling når de skrives ut fra sjukehuset, rehabilitering og oppfølging. Men etter ti år går ikke helsetjenestene like sømløst. Det ser ut til at mange har oversett målsettingen: «Rett behandling, på rett sted, til rett tid».

Molde kommune har blitt utpekt av Helse Møre og Romsdal som en av verstingene som ikke klarer å ta imot pasienter som er klar for å bli utskrevet fra sjukehus. Romsdals Budstikke har omtalt at i januar og februar i år hadde Molde flere pasienter enn noen gang før liggende på sjukehus og vente på at kommunen skulle bli klar til å ta imot dem. Konsekvensene av at pasienter som sjukehuset er ferdig å behandle, blir liggende på vent, er flere. Mange pasienter trenger etterbehandling i heimkommunen etter at de skrives ut fra sjukehuset. Blir pasienten liggende på sjukehuset, får man ikke startet etterbehandling og rehabilitering. En annen konsekvens er at pasienten som ligger på sjukehus, opptar sengeplassen til andre pasienter som venter på sjukehusbehandling.

Kommunene har fått penger for å kunne ta imot utskrivingsklare pasienter. Når kommunen ikke gjør jobben, må de naturlig nok betale penger til sjukehuset som har pasienten liggende. I fjor betalte Molde kommune 6,3 millioner kroner til Helse Møre og Romsdal fordi kommunen ikke klarte å ha sitt tilbud klart. Vi er ikke mest opptatt av hvem som betaler regninga, vår bekymring går på at pasienter ikke får etterbehandling og oppfølging i kommunen så raskt pasientene har krav på. Flere kommuner ser for seg å redusere antall institusjonsplasser. Samtidig øker antall gamle eldre år for år. Nye Molde kommune får mellom 60 og 70 flere eldre over 80 år hvert år fram til 2028. Hvordan stemmer da kartet med terrenget? I år har pasienter som har vært til sjukehusbehandling i psykiatrien eller rusbehandling også rett til oppfølging fra kommunene når de skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Vi lurer på hvordan kommunene klarer å rigge til et tilbud til disse pasientene.