LEDER MANDAG 4. MARS

Kystsatsing vil løfte turistforeningen

ØNSKER KYSTHYTTE: Maria Holo Leikarnes i Molde og Romsdal Turistforening jobber for kyststier og hytte ved sjøen. I februar møtte foreningen politikerne i Midsund.  Foto: Kjell Langmyren

Økt satsing på turmål ved kysten vil gi økt aktivitet og nye brukergrupper for turistforeningen

Leder

I februar gjennomførte Molde og Romsdal Turistforening en idémyldring sammen med kommunestyret i Midsund. Den aktive foreningen ønsker å satse mer på Romsdalskysten som reisemål. Sentralt i strategien er et ønske om å styrke «nære» turmål i kommunene. Foreningen sitt største ønske er å få på plass ei kysthytte. Ei slik satsing vil gi økt aktivitet. Det er også grunn til å tro at det gir nye brukergrupper.

Både på Nordmøre og Sunnmøre har turistforeningene hatt suksess med fjordruter og hytter ved sjøen. For Molde og Romsdal Turistforening vil en slik satsing være et stort løft, ikke minst økonomisk. Derfor tror vi at idémyldringer sammen med politikerne er et bra sted å starte. Når nye Molde kommune er på plass vil man se at turistforeningen har aktiviteter i store deler av området. Å jobbe mot å få på plass et tilbud ved kysten vil også styrke den nye storkommunen.

Turistforeningen har normalt konsentrert sin aktivitet rundt fjellet. I Romsdal betyr dette romsdalsfjella og indre strøk. De siste åra ser vi at foreningen har hatt suksess med bynære tilbud flere steder i landet. I Oslo åpnet turistforeningen i september i fjor Fuglemyrhytta. Dette er den første turisthytta som man enkelt kan ta T-banen for å nå. Hytta, som er tegnet av Snøhetta, har allerede blitt en attraksjon. Hytta eies av kommunen og driftes av turistforeningen.

Molde og Romsdal Turistforening er en aktiv forening som gir et viktig bidrag til folkehelsa. Best ser vi dette på de store mønstringene, for eksempel «Kom deg ut dagen» i starten av februar som samlet over 2000 deltakere. En slik oppslutning er også en sterk tilbakemelding til alle som jobber frivillig for å legge til rette for gode friluftsopplevelser. Vi håper at frivillige, politikere og private interesser kan bruke dette som motivasjon for å løfte en ny kystsatsing. Vi tror dette vil bli populært både blant lokalbefolkning og turister.