LEDER LØRDAG 26. JANUAR

Hjelset må gjøre seg lekker for tilbyderne

LYSES UT PÅ NYTT ANBUD: Det er slett ikke sikkert sjukehuset på Hjelset kommer til å se nøyaktig likedan ut som den velkjente illustrasjonen. I løpet av våren blir det ny anbudsutlysning. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal 

Vi håper Sykehusbygg ser fordelene ved å samle prosjektledelsen på Hjelset.

Leder

Arbeidet med å forberede det nye sjukehuset på Hjelset har endelig kommet inn på et spor som er tillitvekkende. Under ny ledelse skal planleggingen kjøres i gang igjen, etter fadesen som trolig har kostet helseforetaket minst 150 til 200 millioner kroner i tapt effektivisering. Sykehusbygg HF skal fortsatt ha ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Vi ser at Sykehusbygg HF tar kritikken som har blitt rettet mot dem for mangelfull kompetanse, på fullt alvor. Under sin nye sjef, Terje Nikolaisen, lover Sykehusbygg å sette inn nok folk og skaffe til veie kompetansen man sjøl mangler. Statens eget spesialmiljø for sjukehusbygging kan ikke ha hengende på seg at man ifølge konsulentfirmaet Metier OEC har hatt et omtrentlig forhold til penger og kostnader. Enkelt sagt: Den nye prosjektorganisasjonen som rigges til for å gjennomføre sjukehusprosjektet, kan ikke tillate seg å operere med en usikkerhet i størrelsesorden 500 til 900 millioner.

Hvem får oppdraget med å bygge det nye sjukehuset? Det blir spennende å se hvordan entreprenørbransjen ser på byggeoppdraget på Hjelset. Sett med entreprenørenes øyne bør det være langt mer attraktivt å bli trukket inn helt fra tidlig planleggingsfase når et av landets mest moderne sjukehus bygges. Måten Sykehusbygg tenker å gjennomføre prosjektet på denne gangen, åpner også for at også mellomstore entreprenører eller arbeidsfellesskap blant entreprenører kan få oppdrag.

Anbudskonkurransen om SNR vil gi svar på hvordan entreprenørbransjen ser på å ta et stort oppdrag i Molde. Fagfolk mener det må gjøres et forarbeid der Hjelset gjør seg lekker for å trekke til seg flere tilbydere som vil konkurrere om jobben. De store entreprenørene er vant til å flytte både prosjektledelse og mannskaper ut til distriktene for å gjennomføre oppdrag. En slik kultur råder ikke blant konsulenter og sjukehusplanleggere. Konsulentfirmaet Metier OEC pekte i sin rapport på hvor lite effektivt det var at avstanden fysisk fra prosjektledelsen til miljøene i de store byene var et minus ved forrige anbudsforsøk. Vi håper Sykehusbygg ser fordelene med å samle prosjektledelsen på Hjelset for å ha det løpende, daglige samspillet med hovedentreprenør og underentreprenører. Tilstedeværelse og nærhet gir bedre mulighet til å styre kostnader og få et sluttresultat alle parter, også pasientene, blir fornøyd med.