LEDER MANDAG 7. JANUAR

Uforståelig hvis eldre mister viktig tilbud

ALDERSPSYKIATRI: Mange eldre får hjelp til å takle sine psykiske lidelser ved alderspsykiatrisk enhet på Hjelset.  Foto: Richard Nergaard

Hvor er logikken ved først å fjerne et nødvendig helsetilbud, og så bygge det opp igjen om fire år?

Leder

Vi blir stadig flere eldre i Romsdal og på Nordmøre. Med flere eldre følger også at flere får behov for psykisk helsehjelp. Helseforetakets løsning ser ut til å være omorganisering. Sist fredag ble det holdt allmøte ved den alderspsykiatriske enheten på Hjelset. Når man samler alle ansatte til allmøte, ligger det et alvorlig budskap og venter. Det er nærliggende å tenke at allmøtet var et forvarsel om at alderspsykiatrien på Hjelset er tenkt samlet i Ålesund, ikke motsatt veg.

Vi har hatt den samme run den tidligere. I 2013 ønsket direktøren for Helse Møre og Romsdal å samle alderspsykiatrien i Ålesund. I likhet med den gangen finner vi ikke mange faglige argument for å legge ned tilbudet på Hjelset. Det handler kun om å spare penger.

På Hjelset har det gjennom flere tiår vært bygget et solid fagmiljø i psykiatrien, der eldre med psykiske lidelser har blitt utredet og observert. Da helseforetaket i sin tid splittet miljøet for å bygge opp alderspsykiatri i Ålesund, var argumentet nærheten for pasientene på Sunnmøre. Gjelder ikke nærhetsprinsippet lenger når det handler om Hjelset og pasientene fra Nordmøre og Romsdal? Et vektig faglig argument for å beholde - og styrke - alderspsykiatrien på Hjelset er samspillet med nevrologisk avdeling ved Molde sjukehus, som har fylkesfunksjon i nevrologi. Et tredje argument mot å rokke ved alderspsykiatrien på Hjelset er at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er planlagt med psykiatri. Hvor er logikken i først å fjerne et fagtilbud, flytte fagfolk, og så, rundt neste sving, om fire år bygge opp igjen et fagmiljø ved SNR på Hjelset?

Spesialisthelsetjenesten skal ha den fremste fagkunnskapen, også på området alderspsykiatri, og være en god samhandler med kommunene, for eksempel ved ambulante team som reiser ut til kommunene når eldre trenger helsehjelp.

Vi regner med at både helseministeren og Helse Midt-Norge hever stemmen og minner Helse Møre og Romsdal på «Den gylne regel», som gir klar beskjed om at det er psykisk helsevern som skal styrkes, ikke svekkes.