LEDER LØRDAG 5. JANUAR

Brannslokking eller bedre helsetilbud?

Brannslokking av problemene fungerer dårlig over tid.

PRØVER Å FÅ KONTROLL: Styreleder Ingve Theodorsen (t. h.) og resten av styret i Helse Møre og Romsdal sparetiltak tilsvarende 200 stillinger i år.   Foto: Marit Heiene

Leder

Det nye året er så vidt i gang før oppmerksomheten rettes mot helsetilbudene innbyggerne i Møre og Romsdal får fra helseforetaket. Noe av det siste styret i Helse Møre og Romsdal sa før de tok juleferie, var å gi administrasjonen i oppdrag å komme med løsninger på hvordan det skal spares kostnader tilsvarende 200 stillinger i 2019. Med så dramatisk nyttårsforsett sprer usikkerheten seg, ikke bare blant helseforetakets ansatte, men også blant brukerne. Presset mot Helse Møre og Romsdal øker fra alle kanter. Kommer innstrammingene til å merkes? Er svaret ja, er det opplagt at brukerne spør hvordan det vil merkes at helseforetaket og dets fire sjukehus må klare seg med to hundre færre ansatte, kanskje enda færre.

I oktober i fjor skrev turnuslege Ole Robin Mikael Erlandsen et leserinnlegg der han oppsummerte hvordan ansatte opplever hverdagen, med manglende undersøkelsesrom, pc-er som ikke fungerer og høyt arbeidspress: «Det hele er som å være om bord i en synkende skute full av hull hvor det fosser inn vann. Du brøler til kapteinen «Skal vi tette hullene?», men kapteinen er ikke om bord og du får en e-post med beskjed om å «øse fortere». Når ansatte opplever hverdagen slik, hvem tror at pasientene ikke merker noen ting?

Helse Møre og Romsdal har ikke kontroll på pengene. Regnskapet for 2018 vil ifølge helseforetaket vise et underskudd på rundt 175 millioner kroner. Erfaringene fra de siste åra forteller at det ikke er noe i veien med ønsket om å skaffe seg økonomisk kontroll, men i praksis fungerer det ikke. Uten kontroll på pengene, mister helseforetaket muligheten til å fornye medisinsk utstyr, være i forkant av utviklingen og ha oppmerksomheten rettet mot stadig forbedring av pasientbehandlingen.

Helseforetakene får enorme pengesummer fra fellesskapet. I 2019 har Helse Møre og Romsdal 5,9 milliarder kroner til rådighet. 217 millioner kroner er øremerket til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Vi forventer at sjukehusbyggingen ikke forsinkes, for sett fra pasientenes side vil det bli et stort framskritt når to gamle sjukehus avvikles og erstattes med et nytt, tidsriktig sjukehus. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil også bidra til en mer samordnet drift. Det må bety penger spart.