LEDER MANDAG 31. DESEMBER

Tilbake på vekstsporet med flere i arbeid

OPTIMISMEN TILBAKE: Private virksomheter i Møre og Romsdal, som Linjebygg, ansetter flere medarbeidere for å ta en økende oppdragsmengde.  Foto: Kjell Langmyren

Private bedrifter har kommet seg opp fra bølgedalen etter nedturen i oljesektoren for fire år siden.

Leder

Når året 2018 takkes av, kan vi se tilbake på et år der flere i Møre og Romsdal har kommet i arbeid. De siste tallene fra Nav viser at arbeidsledigheten har gått ned måned for måned. Fra juli til desember ble det 400 færre arbeidsledige her i fylket. Møre og Romsdal har hatt 8,4 prosent nedgang i ledigheten siste året. Det er hyggelige tall å se at de fleste kommunene i vårt område har et nivå på arbeidsledigheten der kun to av 100 i arbeidsfør alder står uten jobb. Midsund har lavest ledighet med 0,8 prosent. Fræna og Gjemnes har høyest ledighet med rundt tre prosent.

Bildet som tegnes av arbeidsmarkedet i fylket vårt en bekreftelse på at private bedrifter har kommet seg opp fra bølgedalen etter nedturen i oljesektoren for fire år siden. For mange har det vært en tøff periode, med omstilling og nytenking, bygging av kompetanse og satsing på nye markeder. Gjennom det siste året har vi kunnet formidle at optimismen i privat næringsliv er tilbake. Markante lokale bedrifter har begynt å ansette flere medarbeidere. Bankene taper mindre penger, og folks kjøpekraft virker ikke å være svekket. Alt dette er gode tegn.

Da nedturen i oljesektoren slo inn for fullt, satte regjeringen inn mottiltak for å dempe virkningene. Når vi ser at norsk økonomi har kommet raskt tilbake på vekstsporet, er det vanskelig å kritisere regjeringens økonomiske politikk. Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at renta vil krype sakte oppover i 2019, men at folk flest har utsikter til reallønnsvekst.

De mørke skyene vi ser konturene av, gjelder ikke privat næringsliv, men offentlig sektor. Det er varslet sparetiltak i virksomheter som Posten, Nav, fylkeskommunen og Helse Møre og Romsdal. Vi håper regjeringen følger våkent med på offentlige omstillinger for å unngå at verdifull kompetanse går tapt. I distriktsfylker som Møre og Romsdal er offentlige arbeidsplasser mangelvare. Vi kan ikke godta at offentlige arbeidsplasser suges vekk fra dette fylket for å samles i og rundt de største byene i landet.