Forsvarsministerens unnamanøver

I hardt vær: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) likte dårlig at pressen bedrev kritisk journalistikk av havariet. Foto: NTB scanpix  Foto: Øvrebø, Alexander

Det blir meningsløst når media ikke skal stille kritiske spørsmål om dette.

Leder

Det vakte oppsikt da en av Forsvarets dyre fregatter kolliderte med et tankskip og havarerte ved Øygarden natt til 8. november. Og det vakte også oppsikt at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ba mediene vente på resultatene fra Havarikommisjonens rapport og ikke gjøre egne undersøkelser om Helge Ingstad-havariet. Han mente pressen «tilslører, farger, sminker eller fordreier» saka.

Etter uttalelsene på NRK har statsråden fått atskillig pes for holdningene til pressens rolle. Havariet skal sjølsagt etterforskes av politi og havarikommisjon, men det blir meningsløst om ikke pressen skal stille kritiske spørsmål til Forsvaret og statsråden når Norge mister en av sine fem fregatter som er en viktig del av landets sjøforsvar. At den har kostet fire milliarder skattekroner for snart ti år siden, er også med i vurderingen for pressens interesse for havariet. For de fleste er det en gåte at et så påkostet krigsfartøy skal kunne kollidere med et tankskip i en bred fjord som er overvåket av Kystverket. Nå må Forsvaret skaffe seg en ny, og da kan prislappen fort komme opp i det dobbelte.

Flere medier har gjort egne undersøkelser om det som hendte, og pressen må i et fritt demokrati kunne referere kilder de sjøl mener er pålitelige. Pressen kan ikke sitte i ro i ett år mens havariet etterforskes. Vi vet ikke om det var statsrådens kollisjon med mediene som gjorde det, men før helga gikk i alle fall Havarkommisjonene for Transport og Forsvaret ut med en foreløpig rapport. Her går det fram at mannskapet på fregatten forvekslet lysene fra tankskipet med lysene fra oljeterminalen og derfor trodde de ikke kunne svinge til styrbord. Rapporten indikerer at menneskelig svikt var årsaken til kollisjonen.

I samme foreløpige rapport ble det kjent at de hadde avdekket en sikkerhetskritisk svakhet som gjorde at vann kunne spre seg i skipet gjennom hule propellaksler. Dette var en svært viktig oppdagelse som har ført til midlertidige tiltak på de andre fregattene. Åpenhet er viktig – også når det gjelder Forsvaret. Sjølsagt skal man ikke sette nasjonens sikkerhet i fare, men vi opplever ikke at dette er en slik sak.