LEDER LØRDAG 6. OKTOBER

Flere sjukeheims-plasser nødvendig

LOVENDE SJUKEHEIMSSATSING: Et samlet politisk miljø i Molde vil bygge ei ny fløy ved Råkhaugen med 16 nye institusjonsplasser. Det er lederen av eldrerådet, Arild Gunnar Vikhagen, svært godt fornøyd med.   Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Økonomisk kommer eldreløftet til å merkes, men det finnes ingen veg utenom.

Leder

Moldes politikere fortjener ei rose. Denne uka har politikere fra alle partiene gått sammen om et betydelig løft for eldreomsorgen i kommunen. Råkhaugen skal bygges ut med ei ny fløy som skal gi 16 nye sjukeheimsplasser. I tillegg vil politikerne se om dagens dagtilbud for personer med demens kan flyttes fra Råkhaugen, og dermed frigjøre plass for ytterligere åtte sjukeheimsplasser. Innen to år kan Molde dermed ha fått 24 flere sjukeheimsplasser å tilby innbyggerne.

Det ligger en sterk erkjennelse i å vedta straksutbygging av institusjonen på Råkhaugen. Behovet for flere institusjonsplasser har vist seg å være langt større enn både administrasjonen og den folkevalgte ledelsen i Molde kommune hadde trodd for få år tilbake. Grunnen er ganske enkel: I likhet med andre kommuner er Molde forpliktet til å ta seg av pasienter som skrives ut fra sjukehusa og som trenger videre oppfølging og tilrettelagt pleie. Samtidig blir befolkningen eldre, noe som betyr at flere trenger heldøgns pleie. Da er institusjonsplass løsningen.

Naturligvis har også Molde prøvd å utnytte de faglige og økonomiske ressursene best mulig ved også å tilby heimetjenester slik at folk skal kunne bo i egen bolig så lenge de klarer. Men på ett eller annet tidspunkt melder behovet seg for institusjonsplass. Politikerne i Molde kan lese tall. De vet at Molde fram til 2032 får nesten 1.900 flere eldre over 67 år. Det betyr at Molde om 14 år har mer enn 6.000 innbyggere i alderen over 67 år. Med en aldrende befolkning følger behovet for flere sjukeheimsplasser. Eldrerådet i Molde mener det blir behov for minst 100 nye sjukeheimsplasser innen 2032. Det er sikkert riktig. Molde har investert tungt i oppgradering av alle dagens institusjoner. Nå tar politikerne grep for å styrke eldreomsorgen. Ekstra gledelig er det at det er enighet om å starte utbyggingen på Råkhaugen nå, slik at flere får nyte godt av et utvidet tilbud raskt. Politikerne har bare drøyt ett år på seg til å finne hvor pengene skal hentes fra for å finansiere driften av flere sjukeheimsplasser og hvor fagfolkene skal rekrutteres fra. Økonomisk kommer eldreløftet til å merkes, men det finnes ingen veg utenom. Det er politikerne i Molde innforstått med.