LEDER MANDAG 7. MAI

Plass til flere kvinner i topposisjoner

Bryter barriere: Ingebjørg S. Klausen (i midten) er den første kvinne som er styredeler i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Foto: Egil H. Torvik  Foto: Egil H.Ttorvik

Styrelederen er viktig, for styret ansetter og avsetter daglig leder i selskapet.

Leder

Det lokale selskapet Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, tidligere kjent som Gjensidige, har brutt en barriere. Selskapet, som er et datterselskap av det børsnoterte Varig-konsernet, har for første gang i sin 177-årige historie fått kvinnelig styreleder. Ingebjørg S. Klausen ble sist uke presentert som selskapets styreleder. Klausen er også administrerende direktør i R & M Ship Interiør.


Ingebjørg S. Klausen brøt kjønnsbarrieren i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Første kvinne styreleder på 177 år

Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal har fått sin første kvinnelige styreleder siden starten for 177 år siden. Samtidig skifter selskapet på papiret navn til Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal.


Når vi trekker fram oppnevnelsen av kvinnelig styreleder i Varig-selskapet, er det både for å berømme eierne av selskapet, samtidig som det viser hvor langsomt det har gått med å få flere kvinner i topplederposisjoner. Det har gått 12 år siden lova om at allmenne aksjeselskaper skal ha minimum 40 prosent av hvert kjønn i styrene. Mange selskaper har kvinner i styreverv, men når det handler om den mektigste posisjonen som styreleder, er det langt igjen før vi kan snakke om likevekt mellom menn og kvinner. En kartlegging analyseselskapet Bisnode har foretatt, viser at det i 127 børsnoterte selskaper kun var 12 kvinner i posisjonen som styreleder. Posisjonen som styreleder er viktig fordi det er styret, med styrelederen i spissen, som ansetter – eller avsetter – daglig leder.

I store og komplekse organisasjoner har kvinner i topposisjoner gjort en utmerket jobb. Lokalt i Romsdals-regionen er det som eksempel like mange kvinner i rådmannsjobbene som menn. Og Midt-Norges aller største virksomhet, Helse Midt-Norge med over 14.000 ansatte, fikk i januar kvinnelig styreleder; Tina Steinsvik Sund. Det er plass til flere kvinner i toppjobber.

Det har blitt spekulert i hva som har bremset en større likhet mellom kvinner og menn i topposisjonene. Analytikere har pekt på at det kan ha sammenheng med eierstrukturen: Mannlige eiere ansetter tradisjonelt menn til å lede selskapet. Kanskje har det også med rekrutteringsrutinene å gjøre, ved at det er menn som intervju kandidater til toppjobbene, og menn som bruker nettverket sitt. Da er det interessant at analyseselskapet Bisnode har funnet at kvinner som leder et aksjeselskap, ofte leverer bedre resultat enn menn.