LEDER FREDAG 4. MAI

Overgangen til elbiler går fort

Hver fjerde: I dag er hver fjerde bil i Norge elektrisk. I 2025 skal alle biler gå uten fossilt brennstoff. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix  Foto: Junge, Heiko

Det vil i tilfelle være en urettferdig og lite smart løsning.

Leder

Bilsalget økte med 24 prosent fra april i fjor til samme måned i år. I løpet av noen få år har det skjedd en revolusjon i bilholdet. Nå er hver fjerde bil i Norge utslippsfri. Det er en utvikling som gjør Norge verdensledende i klimavennlige personbiler.

Regjeringen og Stortinget har i Nasjonal transportplan 2018–2029 satt som mål at alle nye personbiler som registreres i 2025 skal være utslippsfrie. Norsk politikk har bidratt til å få elbilen opp og fram, det har endret bilindustrien fullstendig. Norge har rett og slett vært og er et foregangsland når det gjelder elbiler.

Overgangen fra fossilt drivstoff til ladbare nullutslippsmotorer skjer raskt nå. Få hadde trodd at det skulle skje så hurtig. Viljen til å kjøpe miljøvennlige biler, er selvfølgelig ikke bare et resultat av at nordmenn er mer klimabevisst enn andre. Like mye skyldes det at staten har gjort det gunstig å kjøpe og bruke slike biler.

Hvis hele bilparken skal bli utslippsfri i løpet av 2015 (det er bare sju år til!) baserer Nasjonal Transportplan seg på at de gunstige økonomiske fordelene ved å kjøpe elbil fortsetter. Samtidig som rekkevidda for elbilene fortsetter å øke hvert år, og lademulighetene bygges ut. Det er all grunn til å tro at det vil skje.

Staten vil med dagens løsning miste betydelige inntekter som følge av overgangen til elbiler. Fritak fra moms og engangsavgift for elbil har gjort at Norge kan nå målet i 2025, men medfører samtidig et betydelig bortfall av inntekter fra staten.

Spørsmålet blir om de som fortsatt kjører diesel- eller bensinbil må betale mer avgifter. Det vil i tilfelle være en urettferdig og lite smart løsning.

Fortsatt er det store grupper i befolkningen som ikke har kunnet kjøpe elbil. De med store familier, de som må pendle langt eller har dårlig tilgang på lading må ikke bli straffet for at de må vente på bedre løsninger.