LEDER TIRSDAG 13. FEBRUAR:

Brutal økonomi for småkommuner

«Skal politikerne i Midsund bevisst drive i minus og vente på berging i 2020?»

FOR SMÅ INNTEKTER: Ordfører Odd Helge Gangstad (t.h.) og rådmann Ketil Ugelvik ser at inntektene i Midsund ikke dekker kommunens kostnader. Hvordan løser de det?  Foto: ERIK BIRKELAND

Leder

Flere av kommunene i vårt område kommer til å oppleve 2018 som et år det økonomien settes på prøve. Blant kommunene som befinner seg i ei økonomisk knipe, er Midsund. Økonomisjefen i Midsund, Arild Sjøvik, forklarte problemet på en forståelig måte: «Vi har rett og slett ikke nok midler på inntektssida til å dekke opp for utgiftene». En virksomhet som har høyere utgifter enn inntekter, havner i alvorlig trøbbel før eller seinere. For Midsunds tilfelle er det ikke utenkelig at Fylkesmannen melder Midsund inn på Robek-lista, som omfatter kommuner som ikke kan ta opp lån eller inngå forpliktelser som den sjøl ønsker.

Også Eide kommune sliter, og har for dyr drift. Eide har vært avhengig av å skyte inn penger fra fond for å få driften til å gå rundt. Så lenger kommunen har penger i reserve, går det greit, men i lengden er det vanskelig å se at dagens drift er bærekraftig. Bildet som tegner seg er at kommuner som Midsund og Eide har alt å vinne på å bli en del av en større kommune. Eide sammen med Fræna i Hustadvika kommune, Midsund sammen med Molde og Nesset i Nye Molde kommune. Nesset er heldig som har egne fond å lene seg på; salg av konsesjonskraft og Mardølafondet. Nesset investerer friskt; Nessethallen er tatt i bruk, nå står nytt et krafttak innen helsesektoren for tur.

Om bare 20 måneder tar nye kommuner form. Den som var i tvil om Midsund og Nesset ville tjene på å gå inn i en storkommune, ser hvordan økonomien ville vært uten. Det samme vises i Eides økonomi og avhengigheten av Fræna. En annen kommune, Gjemnes, er i villrede hvordan de skal klare seg i framtida. Både Midsund og Nesset har sikret seg fortrinn når de går inn i storkommunen. Nesset får beholde fondsordningene sjøl, Midsund er lovet at de ikke skal betale eiendomsskatt. Løftet om å slippe eiendomsskatt etter 2020 er interessant: Hvis økonomien i Midsund er så elendig, vil Fylkesmannen godta at Midsund ikke henter inntekter fra eiendomsskatten de to åra som er igjen til Nye Molde kommune? Skal politikerne i Midsund bevisst drive i minus og vente på at storkommunen kommer og berger Midsund i 2020?