LEDER FREDAG 2. FEBRUAR

Kompetansen på ras og flom må bevares

MÅ FOREBYGGES: Villere vær vil true både mennesker, bygninger og infrastruktur. Det krever god og kompetent arealplanlegging.  Foto: NTB scanpix

Flere trusler mot mennesker, bygninger og samfunnets infrastruktur.

Leder

Menneskeskapte klimaendringer gir sterkere stormer, større flommer og farligere skred. Med det følger også større naturskader og flere trusler mot mennesker, bygninger og samfunnets infrastruktur. Økningen i skader og potensielle farer har vært kjent i mange år. De siste åra har det vært satt rekord i antall erstatningsutbetalinger på grunn av naturskader. Skadene varierer fra år til år, men det er flere større hendelser og de skjer hyppigere. Det er ingen tvil som at økningen i skader skyldes villere vær på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Flere skader har også ført til endringer i lover og regler. Inntil utgangen av 2017 måtte for eksempel flomutsatte som har sett huset forsvinne med vannet, sette opp huset samme sted og vente på neste flom. Men fra 1. januar i år kan flomramma søke om å få sette opp bygningen på et annet sted. Endringen viser at også lovverket må tilpasse seg klimaendringene.

For Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er faren for naturskader på grunn av klimaendringer en betydelig utfordring. Ifølge avisa Klassekampen har NVE, siden 2010 hatt en økning i antall planleggingssaker fra 8.750 til 14.000 saker. Ifølge avisa har antall saksbehandlere vært det samme, på tross av økningen i saker.

Nå vil NVE skubbe ansvaret for forebygging av flom og ras over på fylkesmenn og kommuner. Formelt er det også kommunenes ansvar, men mangel på kompetanse lokalt har gjort NVE til en svært viktig fagressurs. Det er NVE som skal hjelpe kommunene til å unngå å bygge i utrygge områder. Men NVE har nå varslet kommunene at de ikke har kapasitet til å bistå på samme måte i arealplanlegging, og ber fylkene om å ta større ansvar.

Etter vår mening er det en helt feil løsning. NVE sitter på unik kompetanse innenfor ras- og flomsikring, samtidig som vi helt sikkert vil se en økning av truende vær i åra framover. Vi registrerer at fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag har varslet at de ikke har nødvendig kompetanse til å overta NVEs rådgivende funksjon, og at det i verste fall kan gå utover sikkerheten.