LEDER TORSDAG 27. JULI

Den evigvarende striden om sjukehus

«Sjukehusstriden har pågått i 15 år med staten som eier. Sånn kan ikke et land styres.»

Valgkampsak igjen Usikkerheten rundt det planlagte fellessjukehuset på Hjelset har blitt tema også i årets valgkamp. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal 

Leder

Vi har ventet på at den skulle komme i valgkampen: Diskusjonen om hvordan sjukehustilbudet for Nordmøre og Romsdal skal være. Denne uka slapp Senterpartiet katta ut av sekken. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sa under besøket i Kristiansund at Senterpartiet vil ha bygget fellessjukehuset på Hjelset, men at de mener Hjelset-sjukehuset blir for lite til å dekke behovet. Derfor lanserte Sp-lederen begrepet avdelingssjukehus. Både Slagsvold Vedum og Sps listetopp Jenny Klinge er av den oppfatning at det blir behov for å benytte dagens sjukehusbygning i Kristiansund til lokalsjukehusvirksomhet med sengeposter.

Regjeringspartiet Høyre svarer med å anklage Sp for å berede grunnen for omkamp om sjukehusløsningen. Både Sp, Høyre og Arbeiderpartiet er meget kritisk til at Helse Møre og Romsdal ikke har sagt tydelig hva fellessjukehuset skal inneholde av funksjoner, og skylder på helseforetaket for å spre usikkerhet.

Etter at staten har vært eier av sjukehusa i 15 år, er det tragisk å oppleve at man ikke har klart å skape ro og forutsigbarhet rundt sjukehustilbudet. I mars var det sju år siden planene om nytt sjukehus på Eikrem i Molde ble skrinlagt av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Ap ville, etter påtrykk fra et samlet ordførerkollegium på Nordmøre, ha fellessjukehus, og slo sammen to helseforetak til Helse Møre og Romsdal nettopp for å berede grunnen for fellessjukehuset.

Det er ikke til å tro at Helse Møre og Romsdal, eid av staten, har vært frimodig nok til å fristille seg fra bestillingen om et fullverdig akuttsjukehus på Hjelset, med barneavdeling, og fremdeles ikke klart og tydelig kan fortelle folket hva nysjukehuset skal inneholde. Det er denne usikkerheten som åpner et rom som gir politikere som Vedum og Klinge muligheten til å lansere helt nye sjukehusløsninger. Jo visst er det valgkamp, men rutinerte politikere i Sp og andre parti vet utmerket hva lanseringen av nye sjukehusløsninger innebærer: Nye utredninger og utsettelser av byggestarten som skulle skje i 2018. Sjukehusstriden har pågått i 15 år med staten som eier. Sånn kan ikke et land styres.