Plassering av giftdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand

foto