Raudsand: Det er deponering av uorganisk farlig avfall som er kjernen i saken, men vedtaket gir et signal om «null»

foto