Når kulturbygging blir våpenkamp

foto
Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen med forslag til nytt kommunevåpen. Foto: Kjell Langmyren