Norge scorer høgt på rangeringer om lykke og rikdom, slik sett er det ikke så overraskende at vi også har et helsevesen i verdensklasse. Det bekrefter en undersøkelse som det medisinske tidsskriftet The Lancet presenterte i går. Undersøkelsen omfatter 195 land.

Norge er på femteplass. Helt i toppen ligger lille Andorra, fulgt av Island og Sveits. Så følger Sverige med samme poengsum som Norge. Svenskene er marginalt foran på grunn av vekting av enkeltfaktorer. Australia er nummer seks, foran Finland. Danmark ligger helt nede på 24. plass.

Norge har høgere dødelighet på noen krefttyper, som trekker oss ned på rankingen. På sjukdommer som inngår i vaksinasjonsprogrammet, som meslinger og stivkrampe, scorer Norge 100 prosent i unngåelse av død. Undersøkelsen baserer seg på dødelighet for 32 ulike sjukdommer og tilstander der man i utgangspunktet burde kunne unngå død med forebygging eller behandling.

For de over 300.000 ansatte i norsk helsevesen er det selvfølgelig godt å få bekreftet at arbeidet som gjøres, blir vurdert som et av verdens beste.

Enda hyggeligere er det for alle som hver dag møter norsk helsevesen. Norge har sjukehus, helsestasjoner, sjukeheimer, legekontor og helsestasjoner med svært høg kvalitet.

Selvfølgelig er det mye som kan bli bedre også i norsk helsevesen. Tidligere undersøkelser fra Forbrukerrådet har vist at en av tre nordmenn har hatt et negativt møte med helsevesenet. I europeisk sammenheng scorer Norge dårlig på flere parameter, som korridorpasienter og sengeplasser.

Mens vi gleder oss over norsk helsevesen, er det all grunn til å være bekymret over de store forskjellene i helsetilbudet som fortsatt møter verdens befolkning. Sjøl om undersøkelsen viser forbedring i helsevesenet også i de mest utsatte land er gapet mellom fattige og rike blitt større. Derfor er det viktig at Norge fortsatt er verdensledende også i helsebistand.