Jeg kan ikke lenger se bort fra de utallige henvendelsene jeg har mottatt fra frustrerte innbyggere som deler sine bekymringer om de katastrofale tilstandene på veiene våre. Det er en skam at veiene i vårt område har blitt så dårlige at de ikke lenger kan kalles veier, men heller kjerreveier. Meldinger om ødelagte støtdempere, fjærer og andre skader på kjøretøyene er blitt altfor vanlige. Det er en uholdbar situasjon som går utover ikke bare folks lommebøker, men også deres sikkerhet og trygghet.

Selvfølgelig forstår vi behovet for fartsdumper og trafikksikkerhetstiltak, men veiene våre skal ikke være en prøvelse å kjøre på. Fra Vikkrysset til Krogsbakken, og mange andre steder i kommunen, er veiene rett og slett uakseptabelt . Det er på tide at våre folkevalgte og ansvarlige tar tak i den akutte krisen våre veier befinner seg i, og gir dem den prioriteringen de sårt trenger. Innbyggerne i Vestnes fortjener bedre, det er på tide å sikre at veiene våre er trygge og brukbare for alle. Veistandarden er så dårlig at det utgjør en betydelig risiko for alle som ferdes på dem, spesielt for de som sykler til skole og jobb. Store hull og skader på veibanen gjør sykling til en farlig opplevelse, og det er på tide å handle før det skjer alvorlige ulykker. Vi kan ikke akseptere at innbyggernes sikkerhet og fremkommelighet settes på spill på grunn av forsømmelse av veivedlikeholdet. En kan ikke lappe og lappe på veiene år etter år.

Det er på tide å kreve handling fra våre folkevalgte og sørge for at veiene våre blir brakt tilbake til en tilstand som er trygg og enkel å ferdes på.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal