For få uker siden tok regjeringen et viktig valg. Gjennom Statskog kjøpte vi Meråker Brug. Dermed sikret vi norsk eierskap til en av Norges største eiendommer. Et skog- og utmarksområde tilsvarende om lag det dobbelte av arealet til Oslo fylke. Straks beslutningen var kjent, rykket Høyre og Frp ut og var negative. Frp-leder Sylvi Listhaug beskrev dette kjøpet som sikrer nasjonalt eierskap som «vanvittig».

Norsk eierskap til og kontroll over naturressursene er en helt sentral del av vår felles nasjonale suksesshistorie. Det er uforståelig at Høyre og Frp ikke vil være stolte av og lære av historien vår. Nærmest så fort en anledning byr seg, ønsker partiene å selge deler av landet vårt. Enten dette gjelder viktige bedrifter, infrastruktur eller våre naturressurser. I 2014 klarte Erna Solberg til og med å kalle debatten om norsk eierskap for «tåpelig».

Uten nasjonalt eierskap til våre naturressurser, ville Norge i dag vært et fattigere og dramatisk annerledes land. Heldigvis vant Johan Castberg og hans meningsfeller fram for over hundre år siden, da Stortinget mot kritikk fra Høyre innførte konsesjonslovene og sikret norsk eierskap til vannkrafta.

En sentral grunn til at strømprisene i dag skyter i været, er at Norge grunnet EUs regler ikke har lov til å begrense eksporten av strøm ut av landet. Men se for deg en situasjon der også mye av inntektene fra strømsalget ble sendt ut av landet. Det kunne blitt situasjonen i dag dersom sterke krefter i Høyre og Frp hadde fått gjennomslag for å oppheve hjemfallsretten og å delprivatisere Statkraft.

Det var også en stor lykke for Norge, at Carl I Hagen og Frp ikke fikk gjennomslag for å selge store deler av våre felles ressurser i Nordsjøen til amerikanske selskaper på 70-tallet. Tvert imot sørget et flertall av våre folkevalgte for at eierskapet til olje- og gassressursene forble norsk, og brukt aktivt til å bygge norske selskaper og norsk industri. Det samme gjelder for norsk fisk. Norge har svært lite å lære av EU når det gjelder fiskeriforvaltning. Hadde Høyre, Frp og resten av ja-siden fått gjennomslag for å melde Norge inn i EU i 94, ville norsk fisk i langt mindre grad gått til å skape arbeidsplasser i Norge i dag.

Motstanden mot å sikre norsk eierskap gjentar seg nå enda en gang. Regjeringens investering i Meråker Brug gjør at disse enorme skogområdene vil være eid av det norske folk i fellesskap generasjoner fram i tid. Forutsatt at ikke Høyre og Frp forsøker å selge det igjen dersom de på et tidspunkt skulle komme i regjering igjen.

Uten at regjeringen hadde tatt grep, kunne denne viktige norske skogen havnet på utenlandske hender. Synes du det ville være en god idé dersom for eksempel kinesiske kapitaleiere fikk makta til å bestemme hvem som får jakte i norsk skog? At de selv fikk jakte, mens norske jegere ville blitt nektet å delta? Ville det vært en god løsning, dersom arabiske investorer fikk bestemme hvem som fikk lov til å fiske i fiskevannene? At de selv fikk fiske, mens folk i Trøndelag ble nektet? Jeg mener svaret på det er nei. Hvis du er enig, kan du være glad for at det er vi som nå styrer, ikke Høyre og Frp.

Måten vi har sikret at norske naturressurser eies av hele folket i Norge, er noe vi skal være stolte av. Dette har sikret at alle i Norge har kunnet få glede av naturressursene, ikke bare utenlandske kapitaleiere eller en liten elite i vårt eget land. Denne suksessen holder vi fast på!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal