Legevaktpiloten har vi hatt som tema flere ganger etter den startet opp. Arbeiderpartiet har ved flere anledninger luftet sin bekymring for at denne ikke har fungert etter hensikten. Vi har flere ganger fått vite om innbyggere på øydelen i kommunen som ikke har fått benyttet legevaktspiloten, med videolegevakt (VLV), fordi de har heller blitt fortalt at de må komme inn til Molde på legevakten der.

Når man leser rapporten, så blir det bekreftet at leger har vegret seg for å koble seg opp med VLV. Det kan kanskje være årsaken til at det ikke er benyttet mer enn 19 VLV på 7 mnd. i Aukra. Jeg ser at de har gode prosedyrer på plass for å avgjøre på forhånd hvilke pasienter som kan benytte VLV og hvem som må møte legen personlig. Derfor må vi forvente at legene følger dette.

Det som derimot er mer alvorlig er at pasienter velger bort kontakt med legevakten, fordi de ikke ønsker å dra inn til byen og heller venter på at legekontoret åpner neste dag eller over helgen. Det kan i verste fall ende med dødsfall eller alvorlige senskader.

Rapporten har delt det meste fra helsepersonellet sin side, men det som er totalt fraværende er hvordan pasientene opplever tilbudet som legevakten gir. Ikke minst hadde det vært viktig å fått svar på hvorfor enkelte pasienter velger vekk legevakten og hvilke følger har det hatt for dem.

Sånn sett må jeg si at for Arbeiderpartiet er rapporten ikke verdt noen ting, når vi ikke får med stemmene fra brukerne. Ved fremtidige evalueringer av Molde interkommunale legevakt ber vi derfor om at brukerperspektivet blir tatt med.

Jeg ser at Livsløp påpekte det samme i sitt møte og at de hadde en protokolltilførsel på det. Jeg vil derfor foreslå at det samme blir gjort for kommunestyret og vil legge inn forslag på følgende protokolltilførsel.

Protokolltilførsel

Kommunestyret ber om at følgjande uttale til referatsak RS-7/23 vert formidla til styringsgruppa for Molde Interkommunale legevakt:

Vi savner brukerperspektivet i sluttrapporten for å få ei helhetlig vurdering. Vi ønsker derfor at dette blir tatt med videre i framtidige evalueringer.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal