Historisk vegsatsing styrker næringslivet i Møre og Romsdal

foto