Nasjonalt deponi på Raudsand i Nesset kommune

foto