I dag er det Statens Vegvesen som er tildelt oppdraget med E39 Møreaksen, og derved også E136 Eksportveien fra Ålesund til Vestnes, mens Nye Veier AS har ansvaret for resten av E136 Eksportveien fra Vestnes til Bjorli.

For å sikre en helhetlig prioritering av E136 Eksportveien bør en vurdere å tildele hele strekningen, inkludert Ålesund-Vestnes, til Nye Veier AS. Dermed slipper en å bekymre seg for når Statens vegvesen bygger fjordkryssingen på E39 Møreaksen.

E39 Møreaksen vil da ikke lenger gå fra Ålesund til Molde, den vil bare omfatte strekningen fra Ørskogfjellet til Molde. Dette vil også gjøre E39 Møreaksen adskillig rimeligere, noe alle ønsker seg. Ikke minst vil E39 Møreaksen da være lettere å prioritere i NTP, og uten at det innvirker på Nye Veier AS sine interne prioriteringer av egen portefølje av prosjekter, der E136 Eksportveien allerede inngår.

Siden fjordkryssingen Vik – Julbøen på E39 Møreaksen har en byggetid på anslagsvis 10 år, trenger en ikke gå i gang med veien sørover fra Vik før omkring 6 år etter at fjordkryssingen en påbegynt. Og alt dette i regi av Statens vegvesen, helt uavhengig av Nye Veier AS sin bygging av E136 Eksportveien.

Det er jo totalt meningsløst at Statens vegvesen skal vente på at Nye Veier AS blir ferdig med hele E136 Eksportveien, før Statens vegvesen starter byggingen av fjordkryssingen på E39 Møreaksen. Det er bare ekstra lang venting helt bortkastet, og totalt unødvendig.

Med fjordkryssingen på E39 Møreaksen følger det også med to fergefrie fastlandssamband. Uten denne fjordkryssingen er det fylkeskommunen som må ta regningene med fergeavløsning for Otrøya og Gossen. De gigantiske summene fylkeskommunen sparer med fastlandsforbindelsene som følger med E39 Møreaksen, vil bidra til enorme forbedringer av eksisterende veinett i hele fylket. Det gir langt mer trafikksikkerhet enn uten Møreaksen. Hvem ønsker en helt bortkastet og totalt unødvendig venting på alt dette?

Trafikken på E136 Eksportveien gjennom Romsdalen, som er døgnåpen og gratis, er bare halvparten av trafikken på de tre fergestrekningene over Romsdalsfjorden som erstattes med E39 Møreaksen, til tross for at disse er stengt med fergebom 85-90% av tiden og er ikke gratis. Hvilken strekning bør prioriteres?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal