Det har noe å si hvem som styrer kommunen vår. Selv om vi kanskje ikke tenker så mye på det i det daglige, så påvirker det som skjer i kommunen oss hver eneste dag. Vi vil prioritere å jobbe for de som ikke roper høyest, de som ikke klarer å rope selv, av både frustrasjon, noen av skam, noen av fortvilelse og noen har faktisk ikke pårørende som klarer å ta kampen for å få gode tjenester. For sånn er det faktisk i mange kommuner.

Samfunnet vårt er i stadig forandring og dessverre så er mye blitt tøffere. Det er også blitt mer synlig i vår kommune. Ser man på mobbetallene på skolene, så øker de. Det er mange tiltak som kan settes inn for å motvirke dette, men det kreves gode ledere i skolen som tar tak i dette, det må miljøterapeuter inn i skolen som kan å kartlegge, observere og som er tett på elevene og som klarer å fange opp dette. Under pandemien så var det mange lærere som gikk ut og sa fra at de ikke var ansvarlig for barnas psykiske helse. De har ikke psykisk helse eller kompetanse på sin fagplan for å bli lærere. Når det er sagt, så finnes det mange fantastiske lærere som gjør så godt de kan, men det trengs likevel miljøterapeuter som kan se mennesket. Det er enkel matematikk at hvis barn ikke har det bra, så klarer de heller ikke å fungere i skolehverdagen. Det er forskning som viser at de barna som faller utenfor på skolen ofte kan slite med utenforskap resten av livet. Derfor er det utrolig viktig at det blir tilrettelagt for at alle barn i Hustadvika skal bli sett og føle tilhørighet med noen både på skolen og ellers. Det er rett og slett samfunnsbesparende tiltak å ha rett kompetanse på rett plass. Vi er også helt nødt til å fortsette med MOT i skolene våre, noe vi har programfestet i vårt parti.

Vi er opptatt av at Familiens hus i Eide skal vernes og aller helst vil vi ha enda mer fokus på fag og at det ikke skjæres ned på stillinger. VI må heller ha flere. Men for å få til dette så må det være attraktivt å jobbe i Hustadvika. Og hvordan gjør vi det? Det er faktisk ikke så innmari enkelt at Høgskolen ligger i Molde og at vi kan bare hente folk derfra. Vi må være seriøse og se utfordringene det er å få nok helse og sosialpersonell. krisen som er i Norge i dag. Hvorfor skal det være attraktivt å jobbe i Hustadvika, foruten at vi har en vakker natur, gode kolleger og på mange plasser en god arbeidskultur?

Jo, vi må gi de hele og faste stillinger, vi må ta arbeidsfolket seriøst og ville at de skal jobbe i kommunen vår. Det er en forutsetning for å både beholde og få nye ansatte til kommunen vår. Det har noe å si om de som styrer vil kommersialisere helsetilbudet – det fører til at de ansatte får dårligere lønns- og pensjonsvilkår og en tøffere jobbhverdag. Det er viktig om eldre og pleietrengende må forholde seg til stadig nye ansikter, fordi de som styrer synes det er helt greit med små stillingsbrøker, midlertidige ansettelser og hyppig bruk av vikarbyråer.

Det betyr noe at alle barn kan ha mulighet til å delta på SFO og kultur- og fritidsaktiviteter, og at ikke noen i vennegjengen må være hjemme mens de andre er på fotballtrening eller andre aktiviteter som koster penger. Det er vondt for barn som ikke har mulighet å være med på felles aktiviteter med andre, for foreldrene har ikke råd til at barn får delta på aktiviteter som koster penger. Det sier seg selv at når pengene knapt strekker til mat og husleie, så er det ikke penger igjen til aktiviteter, bursdagsfeiringer med skolevenner og annet som andre kan se på som en selvfølge å sende barna på. Mange familier har ikke råd. SV vil prioritere barna våre, og legge til rette for en skole der hver elev blir sett og hørt. På Stortinget har SV sikret gratis halvdagsplass i SFO for første- og andreklassinger og økt barnetrygden for alle med barn over seks år. Vi vil skape en kommune der alle kan være med på leken, uavhengig av foreldrenes lommebok.

SV vil ha trygge og faste stillinger, samt skape en heltidskultur. Vi prioriterer at pengene som skal gå til velferdstjenester faktisk går til velferdstjenester. Innleie av vikarbyrå av private aktører er slettes ikke billig. Det er en enorm kostnad, som kan løses ved å ansette nok fagfolk-  og gi de faste stillinger i kommunen. Fagforeningene jobber for at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Vi har en flott kommune, men sliter med det samme som så mange andre kommuner. Gode og sterke fagpersoner ønsker å jobbe der det er fokus på faget og at de kan klare å gjennomføre jobben sin på en god måte. Mange som slutter i jobben opplever at det er for lite fagmiljø, for lite kompetanse og for få ansatte å diskutere med. Sterke fagmiljø kommer av en god ledelse og der ansatte må bli tatt seriøst og få utvikle seg i jobben: Alt dette henger sammen for å få til gode velferdstjenester i kommunen. Vi vil skape et sikkerhetsnett som er der når man har behov for det, og som vil sørge for å redusere sosial ulikhet ved å sikre rimelige og gode velferdstjenester. Vi må se på de økende forskjellene rundt oss og prøve å bremse ulikhetene.

Vi er for et sterkt fellesskap for alle

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal