Importvernet løftes nå fram som det store grepet for å sikre mer konkurranse og lavere priser i matvarebransjen. «Helst burde importvernet skrotes», skriver tidligere Venstre-politiker, nå Dagbladet-kommentator, Sondre Hansmark. (https://www.dagbladet.no/meninger/bor-bli-grise-billig/78318051).

«Tar du bort importvernet, blir det helt Texas. Det mener jeg på en positiv måte», forteller Bunnpris-arving Christian Lykke (https://www.dn.no/bunnpris-eier-slar-knallhardt-tilbake-ber-regjeringen-ta-ansvar-vil-lose-alle-problemene-i-norsk-dagligvare/2-1-1397137) mens førsteamanuensis ved BI, Ivar Gaasland, kaller importvernet for «elefanten i rommet» i diskusjonen om høye matpriser. (https://e24.no/naeringsliv/i/0QL7Ro/dagligvareutfordrer-sliter-importvernet-gjoer-det-umulig-for-oss).

Lykke har for så vidt rett når det mener at det er «kjempelett» å senke matvareprisene ved å skrote importvernet, i hvert fall for noen varegrupper. Problemet er at en da legger store deler av Norge brakk. Bare de aller mest grøderike delene av landet har mulighet til å konkurrere med det industrielle landbruket i EU og resten av verden.

I Nord-Norge, på Vestlandet og i store deler av Innlandet ville landbruket rett og slett opphøre å eksistere om tollvernet ble fjernet, med de konsekvensene det ville hatt for bosetting, verdiskaping og livskvalitet rundt om i bygde-Norge, og ikke minst vår evne til å brødfø egen befolkning i krise og krig.

Men hvorfor stoppe der, hvis målet kun er billigst mulig mat? I så fall burde vi også importere lønnsnivået for dem som arbeider i næringsmiddelindustrien, i transport og i matbutikken. For øvrig kunne kanskje også BI og Dagbladet spart penger på å basere mer av kommentator- og forskingsarbeid på import fra utlandet?

Arbeiderpartiet tror ikke på noen storstilt avvikling av importvernet (eller sosial dumping for den saks skyld). Vi tror det er fullt mulig å redusere matvarepriser og sikre et levende landbruk rundt om i hele Norge.

Jan Christian Vestre er den mest aktive næringsministeren som Norge har hatt på flere tiår på dette området. Senest i forrige uke lanserte han en tipunktsplan for bedre utvalg og lavere priser i butikken. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/10-punktsplan-for-bedre-utvalg-og-lavere-priser-i-matbutikken/id2961697/)

Det er mer fruktbart å diskutere disse initiativene framfor liberalistiske drømmerier fra kommentariatet, BI og Bunnpris-eier Lykke.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal