Noen ganger er det vanskelig å følge med når eldreomsorgen debatteres i det politiske fora i Molde kommune. I budsjettspråket kan det bli avstand til menneskene som er vedtakene gjelder. Det refereres ofte til overforbruk, sammenlikning med andre kommunegrupper og behovet for bedre samhandling.

Det er på mange måter forståelig at det blir slik. Politikerne skal vedta de overordnede rammene. Men hva slags konsekvenser får disse vedtakene for brukerne av tjenestene?

Romsdals Budstikke kunne like før jul presentere en kuttliste fra Glomstua omsorgsdistrikt i Molde. Lista, som blir beskrevet som et internt arbeidsdokument, fikk nasjonal oppmerksomhet og førte til sterke reaksjoner. Årsaka var at den på detaljert vis forklarer hva som kan bli konsekvensene av politikernes sparevedtak.

La pasienter bli liggende, ikke lei inn vikarer ved uro eller terminalpleie og kutt innleie fra vikarbyråer var blant tiltakene som ble foreslått.

I et tydelig og direkte språk ble mulige sparetiltak listet opp på kommunens brevark. Enkelte av forslagene kan være i strid med både regelverk og etikk for eldreomsorgen.

Ledelsen ved omsorgsdistriktet beklager at lista kom ut offentlig, og understreker at mange av punktene på lista aldri vil bli gjennomført. Denne lista må likevel bli en vekker for Molde kommune, og bør ikke avfeies som et internt idédokument. Årsaka er at den i klartekst viser hva som kan bli konsekvensene ved nye kutt i eldreomsorgen. Den viser også hvor krevende situasjonen er for de som sitter med lokalt budsjettansvar og prøver å få regnestykket til å gå opp.

Forklaringen som blir gitt var at dette var et forsøk på å finne måter å holde de økonomiske rammene. Akkurat det bør fortsatt bekymre politikerne som vedtar disse rammene.

Det er viktig at slike saker kommer fram i dagen. Slik kan man få en mer konkret debatt hvor man ser konsekvensene politikken kan få for de eldre. I denne saka har pårørendegrupper vært tydelige stemmer. Det er viktig.

Mange av de som rammes av politikernes vedtak har ikke mulighet til å delta i debatten. Det gjelder spesielt de som kunne blitt rammet av tiltakene i det interne arbeidsdokumentet.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal