Ideen om ny grense for HV11 legges død

foto
Setnesmoen er øvingsbase for HV11 som omfatter distriktsstab, innsatsstyrken og HV-områdene. Dagens områdeinndeling med Møre og Romsdal og Fjordane fungerer godt. Foto: RICHARD NERGAARD