Nøkkelen til å unngå konflikt om hunden

foto
Hele poenget med en nasjonal hundelov der band- tvang er pålagt, er å unngå skade på folk, dyr og fugler, samt unngå at hunder skaper utrygghet for omgivelsene. Foto: NTB