I Romsdals Budstikke 15.6. sto en kunngjøring som man vanligvis leser, men ikke engasjerer seg så mye i hvis det ikke er noe som ligger nært eget hus, bakgård eller hytte. Kunngjøringen hadde overskriften: «Ny lokalitet for laks og regnbueørret på Veøy». Merk «på Veøy».

Jeg har lest gjennom alle dokumentene: Den viktigste utredningen for allmenheten er «Lokalitetsrapport – Veøy», der skrives det om hav- og fjordstrømmer, forankring, bunnforhold etc. Men det står også mye merkelig. Her kommer noen eksempler:

«Resultater fra lokalitetsundersøkelsen er presentert og diskutert med Øyvind Våge. Han har 30års erfaring fra området og har deltatt i flere lokalitetsundersøkelser i området.»

«Lokaliteten ligger i samme fjordarm som Molde lufthavn og vil ha meget like temperatur og vindforhold»

«Lokaliteten ligger i «le» bak Harøya, Otrøya og Sekken. Kjentmanns erfaring tilsier at havdønninger ikke opptrer ved lokaliteten.»

«Lokaliteten Veøy er plassert på nordsida av Veøya i Molde kommune i Møre og Romsdal».

Sannheten er at anlegget skal plasseres rett sør for Veøya, der Den Norske Turistforening leier «Veøystua». Når saksbehandlere av en utredning har så lite lokalkunnskap at de ikke har geografisk kunnskap om fjordarmer, avstander, eller forskjell på nord og sør, vel, da begynner man å tvile på hvor mye som ellers er riktig i utredningen.

Anlegget vil medføre kontinuerlig støy. En tidligere leietager av Veøystua har fortalt meg at anlegget i Lybergsvika, på andre sida av fjorden (ca. 2,5, km unna), kunne dure godt hørbart. På sjøen bærer lyd langt. DNT vil nok ikke betrakte «Veøystua» som et attraktivt sted med utsikt til et gigantisk oppdrettsanlegg.

Så til noen tekniske betraktninger: Anlegget må bunnforankres, dette er beskrevet i utredningene. Men det står ingenting om hvor fra anlegget skal få elektrisk strøm. Anlegget blir jo beskrevet som veldig miljøvennlig. «Egg»-mærene skal jo være lukket, så da er det vel utelukket å bruke dieselaggregater? Hvor skal anlegget få landstrøm fra?

Langs sørsida av Veøya er det en høyspentlinje som skaffer strøm til Sekken, men selve Veøya er uten elektrisitet. Hvis anlegget skal ha strøm fra denne linja, må det bygges en transformator. Hvor skal så denne bygges, på Veøya? Er det gjort beregninger for at den gamle høyspentlinja har kapasitet nok til å ta fra sekkingene elektrisitet?

Anlegget må ha en landbase for brønnbåter og arbeidere, hvor skal denne ligge, på Veøya eller hvor? Dette står det ingenting om i utredningene som ligger på Molde kommunes nettsider.

Anlegget vil skape minimalt med arbeidsplasser når det er ferdig, men stor fortjeneste for Hauge Aqua Farming. som har base på postnummer 5915 Hjelmås, Vestland fylke.

Det står ingenting i utredningene om at Veøya ikke er en hvilken som helst øde øy. Det er ei øy med kulturminner av nasjonal interesse og store naturverdier. Et industrielt oppdrettsanlegg rett sør for Veøya vil forringe opplevelsen av landskapet både til sjøs og på land. Veøya er nå en del av Kystpilegrimsleia fra Egersund til Trondheim.

I sommer satses det enda mer på opplevelsesturisme med båtruter på våre Romsdalsfjorder, med blant annet besøk på Veøya. I fjor sommer kom seilskipet Christian Radich på besøk. Jeg var selv med, sammen med Romsdalsmuseets folk, for å fortelle om øyas unike arkeologi og historie.

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 7. juli. Jeg oppfordrer sekkinger, nesjestrandinger, folk fra det gamle Veøy prestegjeld, Naturvernforbundet, DNT og andre offentlige som private instanser, å hive seg rundt så snart som mulig. Politikerne og administrasjonen i Molde har jo allerede gått god for dette industrielle anlegget ved Romsdals «hellige øy».

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal