I et intervju i RB fredag 11. februar om NAV-saken, uttaler Geir Inge Lien at «intern flytting av statlige arbeidsplasser ikke er måten å gjøre det på». Likevel velger Ap/Sp-regjeringen å gjøre nettopp det.

Regjeringen har i nylig oppdaterte retningslinjer for statlig lokalisering slått fast at det er fagdepartementet som skal fatte beslutning i denne type saker og at den skal forankres i regjering. Ansvaret og beslutningsmyndigheten ligger dermed helt og fullt hos regjeringen, og jeg tar for gitt at regjeringen har fulgt sine egne retningslinjer.

Lien gjør et tappert forsøk på å peke tilbake på forrige regjering. Det er lite troverdig og en total ansvarsfraskrivelse. Dersom det var viktig for Ap/Sp-regjeringen å ikke slå sammen de to NAV-kontorene, ville de selvfølgelig ha stoppet prosessen og beholdt dagens struktur. Dette er en beslutning som gjøres på Ap og Sp sin vakt.

Det er uklart hvilke kriterier regjeringen har lagt til grunn for beslutningen, og arbeids- og inkluderingsministeren brukte ikke muligheten til å oppklare det i skriftlig spørsmål fra meg. Med bakgrunn i det som har fremkommet i media, er det ikke økonomiske besparelser å hente på en sammenslåing. Det må bety at det er andre kriterier arbeids- og inkluderingsministeren mener veier tyngre i denne saken, og som det hadde vært interessant for oss alle å få vite mer om.

Jeg regner med Geir Inge Lien og stortingsrepresentanten fra Ap, Per Vidar Kjølmoen, har hatt tett kontakt med regjeringen i denne saken. Er det slik at Kjølmoen er enig med Lien i at dette er en uønsket politikk fra deres egen regjering? Der Kjølmoen tok på seg «wonderboy» skjorta i valgkampen, er det merkelig stille i denne saken.

Dette er ikke «arven fra Erna», Lien. Ifølge egne retningslinjer er dette en beslutning som Ap/Sp-regjeringen må ta ansvar for.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal