Budkrig om fastleger er ikke vegen å gå

foto
Før var mangel på fastleger et utkantproblem, nå opplever innbyggerne i Molde og andre bykommuner det samme. Hva skjer hvis ordningen kollapser? Foto: NTB