Styret i Helse Møre og Romsdal skal ta en viktig avgjørelse i desember og kommer til å oppleve et dilemma uten sidestykke i nyere tid.

Helse Midt-Norge har et sterkt ønske om å opprettholde innføringsplanen og publiserer informasjon som skal trygge styret i beslutningen.

Nyhetssaken fra Helse Midt-Norge 10.11.23 omhandler milepælen «optimalisering, feilretting, opplæring» og annonserer at denne er godkjent – med bare ett unntak.

Da er det fristende å tenke at mye god feilretting er gjort og at mye kan skje på 4 måneder.

Men.

Unntaket som ikke er oppnådd i milepælen gjelder styringsdata – det vil konkret si ventetider, avtalebrudd og pakkeforløp for kreft. Helse Midt-Norge konkluderer med at denne nyhetssaken innebærer at videre utrulling er trygg. Dette stiller vi oss uforstående til.

Vi husker alle hvordan vi har blitt servert lovnad om feilretting og klargjøring til «Go Live» - men på samme tid hadde systemet altså kritiske feil. Hele 16 000 feil er rettet ifølge nyhetssaken. 16 000. Og det har tatt 1 år å komme dit. Vi har et tillitsproblem.

Vi vet godt at alle store IT-systemer får uventede følgefeil andre steder når det gjøres feilrettinger. Dette dukker opp og må håndteres underveis, det er en kjensgjerning. Det betyr at det er bruk over tid som kan avgjøre når det er trygt å rulle ut systemet videre.

Det er ikke bare kritiske feil som bekymrer oss. Vi hører rapporter om lite brukervennlighet som medfører risiko for feil. Nyhetssaken fra 10.11 rapporterer at endringene som kom nå, ikke påvirker brukervennligheten. Vi finner ingen grunn til å tro på optimismen om at 4 måneder vil utgjøre store endringer i brukervennligheten.

Det er trygt å påstå at vi er langt fra visjonen vi hadde for HP.

Helse Møre og Romsdals styre: Til dere vil vi si:

Vær tro mot verdiene våre. Vi er stolte av verdiene våre. Vi skal levere trygghet, respekt og kvalitet.

Det kan vi ikke levere med den utrullingsplanen som foreligger nå.

Når St. Olavs Hospital er tilbake i normal drift med normal bemanning og når de ansatte der rapporterer et velfungerende system i ALLE DELER av pasientbehandlingen – da kan det legges en plan for utrulling.

I mellomtiden må det lages en plan B.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal