Det er et annet ord for solrefleksjon og dess mer sol som blir reflektert fra åpne landareal – dess mindre varmer solstrålene opp jorda. Store, hvite, åpne landareal som vi har nå i mars er veldig bra, faktisk kan opp i mot 90 % av solstrålene bli reflektert.

Dette gjelder også om sommeren da opp mot 25 % av strålene kan reflektere fra åpen grasmark. Derfor er det så viktig at vi fortsatt har mange beitedyr i Norge – forsvinner de gror Norge igjen og da blir jorda varmere.

Bonden bidrar på flere måter til et bedre miljø!

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal