Høgskolen og strukturendringer

foto
Olav Gjerland er styreleder i Molde Næringsforum. Foto: Bjørn Brunvoll