Reduksjon til 274 sjukeheimsplasser i 2023, og dekning 15,5 %. Stadig sammenligning med andre i Kostragruppe 10 uten at en får vite hvordan disse kommunene klarer seg. Det burde jo eventuelt bidra til begrunnelse av egne tiltak.

I referatet fra vedtaket heter det at: "målet er å ha den dekningsgraden som er mest hensiktsmessig for innbyggerne i kommunen og driften i sektoren".

Politikerne har tidligere fraskrevet seg ansvaret og gitt administrasjonen i oppdrag å redusere ut fra faglig vurdering. Jeg har tidligere påpekt at en slik reduksjon ikke kan gjøres med faglig begrunnelse, men blir et rent økonomisk tiltak i forsøk på å holde budsjettet som politikerne har ansvaret for, men forsømt i flere år.

Hva som er mest hensiktsmessig for innbyggerne i kommunen, vil nok fort stå i motsetning til det som er hensiktsmessig for drifta i sektoren om en skal oppnå innsparing.

Jeg har tidligere påpekt at heimebasert omsorg for de dårligste pasientene lett kan føre til mer urasjonell og kostbar bruk av personalet enn i en sjukeheim. Har fått til svar at dette vurderes fortløpende. Men når en oppdager dette. er det vanskelig å reversere for sjukeheimsplassene er jo nedlagt, og en må fortsette på ubestemt tid med stor belastning på hjelpepersonell og omsorgspersoner.

For mange enslige, dårlige og hjelpeløse pasienter, med angst og utrygghet, er heller ikke denne situasjonen ønskelig, og når ønsket er et tryggere oppholdssted, bør dette kunne oppfylles uten for lang ventetid.

Økende problem med krevende demensomsorg blir ei stor utfordring for pårørende og for institusjonsomsorg. Takk til Kjell Petter Stene for illustrerende innlegg 12. oktober, og til Mellvin Steinsvoll, sjøl politiker, som 15. oktober ansvarliggjør politikerne og stiller en rekke spørsmål.

Særlig dette: Hvilke tilbud skal eldre og sjuke kunne forvente av Molde kommune når behovet oppstår. Han opplever at innbyggerne er opptatt av situasjonen, og nå er det viktig at alle med tyngende omsorg gir til kjenne sine meninger om hva det er behov for. Om en får tilstrekkelig hjelp i heimesituasjonen, og om en ofte nok får avlastning for å kunne holde det gående. Dette gjelder også pasienter som er sendt heim uten tilstrekkelig rehabilitering, og dermed økt omsorgstyngde.

Nedlegging av sjukeheimsplasser kan ikke skje uten korrigerende respons fra innbyggerne.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal