Det har i flere tiår vært kjent at svevestøv fører til store luftveisplager for mange, og at svevestøv er den største årsaken til for tidlig død. Den viktigste kilden til svevestøv er veitrafikk. Og i stor grad skyldes dette piggdekkenes mekaniske slitasje av asfalten. En rapport fra 2019 sier at nærmere 2000 nordmenn dør for tidlig på grunn av plagene av svevestøv.

I motsetning til min navnebror Sve, så kjører ikke jeg lange strekninger på landets fine hovedveier hver uke. Men jeg kjører nesten like mange kilometer lokalt på veier i ulik forfatning, på piggfrie dekk. Jeg bor brattlendt i ei bygd som er kjent for lang vinter med mye is og snø, og jeg kjører daglig over Gussiåsen og Tjellekleiva, som også er kjent for å være en krevende strekning. Jeg har aldri hatt problemer med verken å komme meg frem, eller å greie å stoppe med mine piggfrie dekk.

I store deler av vinterhalvåret ruller mine piggfrie dekk på bar asfalt. Da slipper jeg hjulstøy fra pigger, og kjørekomforten er langt bedre. Og jeg slipper å produsere unødig svevestøv som det er slått fast er en viktig årsak til luftveisplager som fører til for tidlig død.

Min navnebror Sve har rett i at i noen få tilfeller kan piggdekk være å foretrekke. I år har det kanskje vært en eneste slik dag i vårt distrikt. Spørsmålet er om vi skal kjøre med pigger de 150 dagene det ikke er bruk for pigger, eller om vi skal ta det litt mer med ro eller i verste fall måtte la bilen stå i ro den dagen forholdene er så ille.

Som en god venstremann er jeg tilhenger av at folk skal få gjøre som de vil. Så jeg skal ikke nekte min navnebror Sve eller andre å kjøre med piggdekk. Men kanskje du skulle gitt det et forsøk?  Vi i Venstre er også tilhengere av at forurenser skal betale, så derfor har jeg lite sympati for klagen over å måtte betale piggdekkgebyr og i verste fall få bot. Med tanke på de 2000 som dør for tidlig på grunn av svevestøv her i landet, synes jeg piggdekkavgiften skal betales med god samvittighet slik at andre avbøtende tiltak for å bedre luftkvaliteten kan finansieres.

Frank Stenløs

Gruppeleder og samferdselspolitisk talsmann i Molde Venstre

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal